Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty

Lokaty bankowe, to aktualnie najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze pod kątem finansowym narzędzie, które może zaproponować nam bank, aby jednak skorzystać z niego maksymalnie i wyciągnąć największe korzyści, powinniśmy starannie zaplanować złożenie oszczędności na lokacie.

Przede wszystkim musimy się upewnić czy nasze pieniądze, które powierzymy bankowi, są bezpieczne

Dlatego, choć może to zabrzmieć jako banał, wybieramy tylko te banki, które legalnie działają na terenie Polski, a wszelkie ulokowane w nich środki finansowe podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Daję nam to gwarancje, że nawet jeśli dany bank upadnie z powodów niezależnych, to nasze oszczędności do kwoty czterystu dwudziestu tysięcy złotych zostaną nam wypłacone w przeciągu dwudziestu dni roboczych.

Sprawdź więcej na https://www.santanderconsumer.pl/lokaty/

Przy wyborze lokaty niezwykle istotne jest oprocentowanie

Większość inwestorów popełnia błąd, wybierając na miejsce lokaty bank, w którym już posiadają rachunek oszczędnościowy. Tymczasem może się okazać, że konkurencyjny bank oferuje nam dużo lepsze warunki finansowe. Samo oprocentowanie może być zmienne oraz stałe. W przypadku stałego oprocentowania już w momencie zakładania lokaty znamy swój zysku, który zostanie nam wypłacony przy zamknięciu lokaty. Jeżeli zdecydujemy się na oprocentowanie zmiennie, to musimy mieć świadomość, że na nasz zysk będą miały wpływ wszelkie wydarzenia związane z podnoszeniem lub opadaniem stóp procentowych czy inflacją.

Ważne jest także to, na jak długo zakładamy lokatę

Banki oferuje szereg terminów oszczędzania i możemy zdecydować się na okres od jednego miesiąca do nawet kilku lat. Wybór czasu trwania lokaty jest niezwykle istotny i dlatego, że wybierając dłuższą lokatę, w sensie bezwzględnym zarobimy więcej i dlatego, że wiążę się z powierzeniem na określony czas naszych oszczędności, z których nie będziemy mogli korzystać. Musimy bowiem pamiętać, że jeżeli nagle zdecydujemy się odebrać nasze oszczędności z banku przed formalnym zakończeniem trwania lokaty, to bank najpewniej nie wypłaci nam prognozowanych zysków lub wypłaci nam tylko ich niewielką część.

Dodaj komentarz