Sprzedaż polisy na życie zawsze wiąże się z koniecznością wypełnienia przez osoby zainteresowane kupnem polisy ankiety medycznej. Służy ona głównie ocenia stanu zdrowia osoby ubezpieczającej się. Na podstawie tej oceny zapada decyzja o sprzedaniu polisy i wysokości składek. Wśród osób zainteresowanych wykupieniem ubezpieczenia na życie na pewno są także osoby niepełnosprawne. Czy ocena ryzyka dokonywana przez ubezpieczycieli daje możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z bogatej oferty polis na życie?

 

W przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą wykupić ubezpieczenie na życie droga do wydania pozytywnej opinii przez firmę ubezpieczeniową bardzo często jest usiana różnymi trudnościami.

Co interesuje towarzystwo ubezpieczeniowe szczególnie?

Dla towarzystwa ubezpieczeniowe stan zdrowia osoby zainteresowanej polisą na życie jest niezwykle istotny. Rozpatrując wnioski od osób niepełnosprawnych towarzystwa ubezpieczeniowe nie rezygnują więc z analizy ich stanu zdrowia. Szczególnie ubezpieczycieli interesuje odpowiedź na pytania o:

  • rodzaj niepełnosprawności;
  • kondycję zdrowotną osoby niepełnosprawnej – tutaj ubezpieczyciel będzie dociekał, czy kondycja ta nie zmienia się, pogarsza, czy może raczej ulega poprawie;
  • pozostawanie pod stałą opieką lekarską.

Wykupienie polisy

Niepełnosprawność a ubezpieczenie na życieSzanse na wykupienie polisy na życie mogą wzrosnąć, jeżeli osoba niepełnosprawna zdecyduje się na udostępnienie swojej dokumentacji medycznej. Podejmując starania o wykupienie polisy, rozsądnym krokiem ze strony osoby niepełnosprawnej będzie także dołączeni zaświadczenia od lekarza, który taką osobą stale się opiekuje. W takim zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja o nie pogarszającym się stanie zdrowia, ale także informacja, że nie ma zwiększonego ryzyka zgonu. Zaświadczenia tego typu są zawsze przychylnie traktowane przez zakłady ubezpieczeń, czasem to one decydują o tym, że osoba niepełnosprawna stanie się posiadaczem polisy na życie. Droga do wykupienia polisy na życie przez osobę niepełnosprawną może być trudna, ale nie warto się poddawać.

Dodaj komentarz