Na pewno mało osób zainteresowanych ubezpieczeniami na życie wie o istnieniu ubezpieczenia kapitałowego. Ubezpieczenia to jest jednym z rodzajów ubezpieczeń terminowych. Są jednak pewne różnice, które polegają na tym, iż w przypadku ubezpieczenia kapitałowego, zgromadzony na polisie kapitał trafia po zakończeniu umowy do rąk klienta. W przypadku zwykłej polisy terminowej o charakterze ochronnym, po zakończeniu umowy żadne świadczenia nam nie przysługują.

 

Ubezpieczenia kapitałowe związane jest z wyższymi składkami niż w przypadku tych, które są naliczane dla posiadaczy polisy ochronnej. Pewna część składki przeznaczana jest na inwestowanie, pozostała służy zapewnieniu ochrony przez zakład ubezpieczeń.

Czy ubezpieczenia to jest bezpiecznym rozwiązaniem?

Osoba ubezpieczona nie ponosi tutaj żadnego ryzyka. Całe ryzyko, które wiąże się z inwestowaniem ponoszone jest wyłącznie przez ubezpieczyciela. W wybranym okresie roku, niewielka część zysku osiągniętego przez zakład ubezpieczeń przekazywana jest klientowi. W efekcie następuje wzrost wartości wykupionej przez niego polisy.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie kapitałowe?

Wybierając taką opcję ubezpieczenia zawsze powinniśmy zwrócić uwagę na:

  • możliwość dokupienia do niego opcji, które zwiększą zakres ochrony;
  • ilość lat w ciągu, których nie ma wartości odkupienia polisy – większość ubezpieczycieli ustala ten okres najwyżej na trzydzieści sześć miesięcy;
  • zdarzenia, które spowodują nie wypłacenie świadczenia.

Szczególną uwagę powinno się zwrócić na wartość odstąpienia; jeżeli w okresie trwania zrezygnuje się polisy, to towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają żadnego świadczenia.

Co jeszcze jest ważne?

O kapitałowym ubezpieczeniu na życieW przypadku polisy kapitałowej istotne są takie same szczegóły, jak te na które należy zwrócić uwagę przy zwykłej polisie na życie. Należy więc zwrócić uwagę na:

  • sumę ubezpieczenia;
  • wysokość składek;
  • okres ubezpieczenia: zazwyczaj minimalny okres, na który ubezpieczenia kapitałowe może zostać zwarte wynosi pięć lat.

Dodaj komentarz