O ubezpieczeniachW dzisiejszych czasach nieodłączną częścią ludzkiego żywota są tak zwane ubezpieczenia. Przykro mi to stwierdzić, jednakże znaczna część naszego społeczeństwa nie ma w tym temacie wystarczającej ilości danych. Dlatego właśnie zamierzam w tym niezbyt długim artykule wyjaśnić pokrótce, czym są ubezpieczenia dla firm i opisać je.

Ubezpieczeniem nazywamy umowny obowiązek dokonania przez jedną ze stron świadczenia na rzecz strony drugiej. Ma ono charakter zazwyczaj pieniężny oraz występuje w konkretnie określonych okolicznościach. Najczęściej jest to wypadek, bądź inne nieprzewidywalne zdarzenie, które przyniosło spore i mierzalne szkody ubezpieczonemu.

Cel ubezpieczenia

Jaki jest cel ubezpieczenia? Jego główną funkcją jest niewątpliwie dzielenie oraz transferowanie ryzyka. Z perspektywy przedsiębiorstwa, bądź osoby, jest to usługa finansowa, dzięki której możemy zastąpić niepewność dużych finansowych strat przy relatywnie małych kosztach. Osoba, która zawiera z ubezpieczycielem umową, wnosi składkę ubezpieczeniową i w ten sposób płaci za całą usługę.Dzielimy ubezpieczenia na kilka grup. Pierwsza z nich to społeczne, które w stu procentach regulowane są przez normy publicznego prawa. Normy prawa prywatnego z kolei regulują ubezpieczenia gospodarcze, czyli takie, do których zalicza się między innymi ubezpieczenie firmy. Istnieje również alternatywny sposób na podział ubezpieczeń. Przedmiotem, który definiuje podział są tutaj pewne kryteria.

Podmiot ubezpieczenia

Pierwszym z nich jest podmiot ubezpieczenia. Na podstawie tego można wydzielić ubezpieczenia detaliczne, korporacyjne oraz wiele pokrewnych. Kolejnym kryterium będzie przedmiot całej akcji. Bazując na tej cesze możemy wyróżnić różnorakie ubezpieczenia osobowe, które mają związek chociażby ze śmiercią, chorobą, czy inwalidztwem, a także majątkowe. Pod względem długości ważności całej umowy mamy, rzecz jasna, do czynienia z ubezpieczeniami krótkoterminowymi oraz długoterminowymi. Czwartym kryterium jest stopień swobody w zakresie nawiązywania stosunków ubezpieczeniowych, jednakże jest to zbyt rozległy temat, by omawiać go w tym tekście.

Dodaj komentarz