O ubezpieczeniu NNW dla uczniów

Ubezpieczenie NNW najczęściej kojarzymy z ubezpieczeniem oferowanym na początku roku szkolnego dzieciom uczęszczającym do danej szkoły. Czy jednak wykupowanie takiego ubezpieczenia ma sens? Jaki zakres ochrony polisa gwarantuje?


Co powinna zawierać dobra polisa NNW dla dziecka?

Polisa NNW dla uczniów zapewnia możliwość uzyskania odszkodowania na wypadek poniesienia uszczerbku na zdrowiu na skutek złamania/ zwichnięcia nogi lub ręki, oparzenia czy powstania odmrożeń. Dobra polisa NNW powinna zapewnić dziecku ochronę nie tylko podczas pobytu w szkole, ale także poza szkołą, również podczas ferii i wakacji.

Czy konieczne jest wykupowanie polisy grupowej NNW?

Dyrekcja szkoły ani nauczyciele nie mogą zmuszać rodziców do wykupienia polisy grupowej. Rodzice mogą wykupić polisę NNW dla swojego dziecka w dowolnie przez siebie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Decydując się na jednak na grupowe ubezpieczenie NNW rodzice mają prawo uzyskać od szkoły wszelkie informacje na temat warunków umowy. Jednym wyjątkiem, kiedy rodzice muszą wykupić ubezpieczenie NNW jest ta polisa, która jest wykupywana na czas szkolnej wycieczki.

Zalety samodzielnego kupowania polisy NNW

Rodzice, którzy zdecydują się sami zawrzeć umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym mogą wybrać polisę z opcjami dodatkowymi, która zapewni dziecku większą ochronę. Mogą wybrać polisę, która gwarantuje otrzymanie zwrotu kosztów leczenia za granicą czy sfinansowanie sprzętu ortopedycznego. Mogą także wybrać opcję assistance.

Suma ubezpieczenia

Polisa, która opiewa na kwotę 5 tysięcy złotych oznacza, że wypłacone odszkodowanie będzie miało charakter jedynie symboliczny. Taka suma ubezpieczenia jest po prostu zbyt niska. Przyjmuje się, że suma ubezpieczenia nie powinna być niższa niż dziesięć tysięcy złotych. W przypadku złamania na przykład nogi wysokość odszkodowania wyniesie nie mniej niż cztery tysiące złotych.
Grupowe ubezpieczenie NNW w szkole jest rozwiązaniem bardzo tanim. Czasem jednak warto zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym dodatkową umowę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zobacz też: https://www.gothaer.pl/pl-dla-ciebie-produkt/58319/bezpiecze%c5%84stwo-rodzina/ubezpieczenie-nnw-na-wszelki-wypadek

Dodaj komentarz