Decydując się na wykupienie polisy na życie bierzemy na siebie pewne obowiązki, które musimy wypełnić w stosunku do towarzystw ubezpieczeniowego.

Należyte wypełnianie tych zobowiązań jest gwarancją przyszłej wypłaty świadczeń.

Mówienie prawdy

Towarzystwa ubezpieczeniowe przed sprzedażą polisy sprawdzają stan zdrowia potencjalnych klientów. Nie oznacza to, że przedstawiciel firmy odwiedza naszego lekarza. Zanim podpiszemy umowę dostaniemy do wypełnienia ankietę na temat naszego zdrowia. Dodatkowo ubezpieczyciel przedstawi nam do podpisania oświadczenie, że udzieliliśmy w ankiecie prawdziwych informacji. Podanie w ankiecie prawdziwych informacji to najbardziej podstawowy obowiązek osoby zamierzającej wykupić polisę na życie.

Regularne opłacanie składek

Podpisując umowę o zawarciu polisy na życie przyjmujemy na siebie jeszcze jeden obowiązek, którym jest terminowe opłacanie składek. W zależności od zapisów zawartych w umowie składki możemy płacić:

co miesiąc

kwartalnie

półrocznie

rocznie

jednorazowo

Nie terminowe opłacanie składek jest traktowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jak wypowiedzenie umowy przez osobę ubezpieczoną.

O czym jeszcze musimy powiadomić ubezpieczyciela

Obowiązki spoczywające na posiadaczu polisy na życieZgodnie z kodeksem cywilnym na osobie, która wykupiła polisę na życie ciąży obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o zmianach, które zaszły w naszym życiu, jeżeli zmiany te zwiększają ryzyko towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli nagle zdecydowaliśmy się na uprawianie spadochroniarstwa, to jest to zmiana, która powinna być znana naszemu ubezpieczycielowi. Jeżeli zataimy informacje na ten temat, to w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. Tego typu zmiany wpłyną na pewno na podniesienie wysokości płaconej składki. Ubezpieczyciela informujemy także o zmianie numeru telefonu i o zmianie adresu. Nie jest to obowiązek, którego nie dopełnienie grozi zerwaniem umowy przez towarzystwo ubezpieczeniowe, ale ułatwia kontakt z klientem. Warto więc go spełnić.

Dodaj komentarz