Od czego zależy wysokość odszkodowania?Na wysokość wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania wpływ przede wszystkim ma zakres doznanych obrażeń, długotrwałość i uciążliwość leczenia. To w jaki sposób wypadek wpłynął na dalsze życie osoby poszkodowanej, tak również ma znaczenie ile firma ubezpieczeniowa wypłaci. Zupełnie inna kwota zostanie wypłacona pracownikowi biurowemu za złamaną rękę, a inna kierowcy zawodowemu. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że przedsiębiorcy, którzy to decydują się na wykupienie ubezpieczenia na życie powinni pamiętać, żeby polisa chroniła ich do takiej kwoty, która pozwoli na pokrycie wszystkich ewentualnych roszczeń, a nie tylko części.

Wykupienie ubezpieczenia

Dobrym wyborem jest ochrony na minimum kilkaset tysięcy złotych. Jeżeli bowiem zdarzy się, że suma wynikająca z umowy ubezpieczenia jest znacznie mniejsza niż wypłacone odszkodowanie, wówczas różnicę będzie musiał dopłacić przedsiębiorca z własnej kieszeni. Niezależnie od posiadania przez firmę ubezpieczenia oc pracodawcy, to jego kadra może mieć dodatkową ochronę w ramach ubezpieczenie nnw pracownika. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zazwyczaj wybierane jest jako dodatek do standardowej ochrony. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że tego typu ubezpieczeniem może zostać objęte wszystkie związane z zakładem osoby, a zatem i zatrudnieni, i szef.

Odszkodowanie od szefa

Osoba, która miała wypadek, nie musi ubiegać się o odszkodowanie od swojego szefa. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że z rekompensatą można zwrócić się do samego ubezpieczyciela. A Ci zazwyczaj będą w stanie zaoferować podstawowy i rozszerzony zakres polisy. W pierwszym przypadku ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe podczas wykonywania pracy, a także w drodze do i z pracy. Z kolei w drugiej sytuacji samo odszkodowanie jest wypłacane po wypadku, który wydarzył się, gdy pracownik miał wolne.

Dodaj komentarz