Decydując się na wykupieniu ubezpieczenia na życie nie może zapomnieć, że bardzo ważna jest nasza znajomość zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Bez znajomości tego dokumentu nie będziemy mieli wiedzy na temat długości obowiązywania okresu karencji, ani też w jakich przypadkach zakład ubezpieczeń nie wypłaci nam odszkodowania.

Duża liczba świadczących usługi

Liczba zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w naszym kraju jest bardzo duża. Mamy więc możliwości wyboru nie tylko firmy ubezpieczeniowej, ale także szeroki wybór polis na życie. Nie znajdziemy jednak zakładu, który sprzedaje polisy na życie bez okresu karencji. Większość z nas zapyta zapewne w tym momencie: co to znaczy? Otóż wyjaśnienie jest niezwykle proste: to czas, w którym mimo wykupienia ubezpieczenia w pewnych sytuacjach nie otrzymamy świadczenia. Zapisy o okresie karencji towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły z myślą o ochronie własnych interesów. Interesy osób ubezpieczających się nie są w tym przypadku brane pod uwagę. Dlatego wykupując polisę na życie zwróćmy uwagę, jak długi jest w jej przypadku okres karencji. Z naszego punktu widzenia najbardziej korzystne jest ubezpieczenie z bardzo krótkim okresem kadencji.

Pewne warunki

Od kiedy zaczyna obowiązywać ochrona ubezpieczeniowa?Są osoby, które na pewno w tym momencie zapytają, czy jest możliwe zniesienie tego okresu. W sporej liczbie zakładów ubezpieczeń jest to możliwe, ale osoba ubezpieczona zainteresowana taką możliwością będzie musiała zgodzić się na pewne warunki. Na pewno będzie musiała wyrazić zgodę na podniesienie wysokości składki. W przypadku zniesienia okresu karencji wysokość składni ulega znacznemu zwiększeniu. Znosząc okres karencji towarzystwo ubezpieczeniowe może od nas zażądać także przedstawienia wyników badań. Na pewno nie będą to bardzo powierzchowne, ale raczej dość dokładne badania. Dzięki nim towarzystwo ubezpieczeniowe upewni się, że osoba, która chce zniesienia karencji jest osobą w pełni zdrową. Pamiętajmy, że nawet w okresie karencji mamy zapewniony pewny stopień ochrony. Jest to tak zwana ochrona tymczasowa.

Dodaj komentarz