Odpowiedzialność cywilna – jak się przed nią ustrzec?Mianem odpowiedzialności cywilnej określamy odpowiedzialność, która spoczywa na każdym człowieku za to, że uszkodzi on jakiś sprzęt innej osoby. To się zdarza bardzo często. Czasami robimy to umyślnie, innym razem całkiem niechcący, ale nie zmienia to faktu, że do takich sytuacji dochodzi.

W momencie, kiedy wyrządzimy komuś jakąś szkodę, czy to materialną, czy też mniej materialną, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pokryć ją z naszych pieniędzy i zadośćuczynić komuś, kogo taka szkoda dotyczy. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powoduje, że nie musimy tego robić. To takie ubezpieczenie, które w pewnym sensie zdejmuje z nas odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy.

 Przykład samochodu

Najłatwiej jest to wytłumaczyć na przykładzie samochodów. Przyjmijmy, że pan X ma auto, którym wyrządził stłuczkę na parkingu. Owszem, swoje straty musi sobie ponieść we własnym zakresie, ale przecież dokonał jeszcze innych strat w mieniu osoby pana Y, do którego należał drugi samochodów. Auto to było nowe i drogie, a co za tym idzie koszt jego naprawy będzie dość wysoki. Gdyby pan X nie posiadał stosownego OC AC, to w takiej sytuacji byłby zobowiązany do tego, żeby te wydatki pokryć z własnej kieszeni. Tymczasem mógłby nie być w stanie tego zrobić. Mógłby nie mieć wystarczająco dużo pieniędzy lub nie chcieć ich wydać na ten cel i się od tego uchylać. Dzięki temu, że opłaca on stosowną polisę ubezpieczeniową, może on nie martwić się o szkody, jakie wyrządził.

Skąd pokrywane straty

W takim wypadku te straty, które wyrządził, pokrywa za niego ubezpieczyciel. Tak samo jest na przykład w przypadku osób, które zobowiązane są do zarządzania naszymi pieniędzmi lub rozliczania ich. Taka przykładowa księgowa ma OC w życiu prywatnym skierowane w kierunku pracy zawodowej. Oznacza to, że jeżeli coś źle zaksięguje, to ani klient ani ona nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji. Na samych księgowych zawsze leży odpowiedzialność karno-skarbowa za to, co zrobią, dlatego też powinny się stosownie ubezpieczyć na taką ewentualność. Ubezpieczenie OC w takim zakresie nie jest wcale drogie, a daje spokojny sen bez obawy o to, że danej osobie może coś grozić.

Dodaj komentarz