Odstąpienie od umowy ubezpieczeniowejKażdy ko zdecydował się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej, w każdej chwili może zdecydować się na jej wypowiedzenie. Nim jednak przystąpi się do takich działań warto najpierw zorientować się, na jakich zasadach to zrobić i czy przypadkiem nie grożą tego tytułu żadne poważne konsekwencje.

Prawo do zerwania umowy ma osoba, której polisa opiewa na czas dłuższy niż sześć miesięcy. Ubezpieczony jest zobowiązany w terminie nie dłuższym, niż trzydzieści dni licząc od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego, złożyć stosowny druk wypowiedzenia. Oczywiście taka sytuacja może mieć miejsce zarówno w przypadku polis na nieruchomość, życie, jak i może dotyczyć ubezpieczenia OC AC, grunt by zainteresowany zmieścił się w ściśle określonym czasie. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą takowe dokumenty musza koniecznie złożyć w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy, w innym przypadku nie będą mogły zrezygnować z opłaconej polisy.

Środki finansowe

Oczywiście wszystkie środki finansowe, które zostały już wpłacone przez ubezpieczonego z tego tytułu, zostaną mu zwrócone, choć na pewno kwota zostanie pomniejszona o ten czas, w którym trwała umowa. Patrząc z drugiej strony, ubezpieczyciel ma znacznie ułatwione zadanie, gdyż może w każdej chwili złożyć wypowiedzenie osobie, którą ubezpiecza. Okres takiego wypowiedzenia wynosi jedne miesiąc, po czym umowa przestaje być wiążąca.

Obowiązywanie umowy

Należy jednak pamiętać, iż w takim przypadku osoba ubezpieczona nie zostanie zwolniona z opłaty skałki za czas, w którym umowa jeszcze obowiązuje. Mimo wypowiedzenia należy opłacić ją w terminie, w innym przypadku na pewno zostaną naliczone odsetki karne. Wypowiadane umowy obejmują nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne, lecz także tych na życie, dożycie czy ochronę nieruchomości i często są wypowiadane przez ubezpieczycieli ze względu na brak terminowej wpłaty. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż takie działania powinny być przekazane w formie pisemnej. Fakt faktem wypowiedziane ubezpieczenie domu może być powodem do zmartwień.

Dodaj komentarz