Odszkodowanie z własnego OCPosiadanie pakietu ubezpieczenia oc ac uprawnia do uzyskania odszkodowania ze swojej własnej polisy, co odbywa się na kilka różnych sposobów. W sytuacji gdy szkoda powstała w taki sposób, że nie obejmuje jej polisa OC, wtedy też kierowca może zdecydować się na usunięcie określonej szkody ze swojej polisy AC, ale musi też liczyć się z ewentualnością utraty części zniżek czy też zmniejszenia sumy ubezpieczenia, w zależności od rodzaju wykupionej polisy.

Z takiego ubezpieczenia można skorzystać także i wtedy gdy szkody powstaną z winy kierowcy, ale pod warunkiem że nie nastąpiło to w warunkach w których następuje wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Klasycznym przykładem jest prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, co zwykle zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania, zdarzają się także i inne warunki które mogą wyłączać odpowiedzialność czy to w przypadku uszkodzenia samochodu czy też w przypadku jego kradzieży, co także może przecież mieć miejsce.

Od czego chroni nas OC

Jak zatem widać Ubezpieczenia samochodów może nie chronić od wszystkiego, niektóre specyficzne przypadki nie są objęte ubezpieczeniem, zobaczy zatem od czego ubezpieczenia nas typowa polisa oc, którą posiadać powinien przecież każdy kierowca. W podstawowym założeniu ubezpieczenia samochodowe tego typu wyłączają odpowiedzialność kierowcy w sytuacji gdy spowoduje on wypadek, chodzi nie tylko o szkody materialne, ale o ewentualny uszczerbek na zdrowiu, który kierowca może spowodować.

Wypadki z uszczerbkiem na zdrowiu

To właśnie w tym zakresie wypłacane są najwyższe odszkodowania, szczególnie gdy zajdzie koniczność kosztownej rehabilitacji czy też wypłaty renty, w jakiej sytuacji oc najtaniej może chronić także samego ubezpieczonego ? W razie gdy wypadek spowodowany zostanie przez współwłaściciela samochodu, czy też małżonka osoby ubezpieczonej to w takiej sytuacji w razie powstania uszczerbku na zdrowiu tanie oc upoważnia do wypłaty odszkodowania z polisy osoby poszkodowanej. Są to sytuacje dosyć rzadkie, tak samo jak zwyczajne wypłaty odszkodowania wpływają one w znacznym stopniu na wysokość zniżek przysługujących kierowcy.

Dodaj komentarz