Prawo do wykupienia polisy na życie przysługuje każdej osobie, a więc także osobie niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne muszą jednak pokonać więcej przeszkód, zanim towarzystwo ubezpieczeniowe sprzeda im polisę na życie. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, osoba niepełnosprawna nie tylko będzie musiała wypełnić ankietę medyczną ( to obowiązek wszystkich, osoby niepełnosprawne nie są tutaj wyjątkiem), ale także wykonać dodatkowe badania.

Zdaniem towarzystw ubezpieczeniowych niepełnosprawność podnosi ryzyko ubezpieczeniowe.

Z jakimi problemami muszą liczyć się osoby niepełnosprawne

Większość działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych nie robi trudności przy zakupie polis majątkowych i polisy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przez osoby niepełnosprawne. Spośród tych dwóch rodzajów polis ubezpieczenia majątkowe są sprzedawane osobom niepełnosprawnym najchętniej. W przypadku polis NNW jest już nieco trudniej, ale nie beznadziejnie. Największe trudności osoby niepełnosprawne napotykają w chwili, kiedy chcę wykupić polisę na życie. Decyzja, czy polisa będzie im sprzedana jest zawsze podejmowana po analizie wypełnionej przez osoby niepełnosprawne ankiecie medycznej, ewentualnie po przejściu dodatkowych, wykonanych na życzenie ubezpieczyciela, badań. Jeżeli okaże się, że niepełnosprawność nie zwiększa ryzyka ubezpieczeniowe umowa na zawarcie polisy na życie zostanie podpisana.

Co interesuje ubezpieczyciela?

Osoba niepełnosprawna zdecydowana na zakup polisy na życie może liczyć się z następującymi pytaniami:

jaki jest stopień niepełnosprawności

czy niepełnosprawność jest wrodzona, czy nabyta

czy osoba niepełnosprawna przebywała w szpitalu, a jeśli tak, to jaki był powód hospitalizacji

Powody odrzucenia wniosku

Osoby niepełnosprawne a ubezpieczenie na życieW przypadku osób z niepełnosprawnością nabytą powodem odrzucenia wniosku może być powstanie niepełnosprawności w stosunkowo krótkim czasie przed decyzją o zakupie polisy. Z odrzuceniem wniosku muszą się liczyć także osoby niepełnosprawne po próbach samobójczych.

Dodaj komentarz