Towarzystwa zajmujące się sprzedażą polis na życie dają do wypełnienia swoim potencjalnym klientom ankietę medyczną. Dzięki odpowiedziom udzielonym w ankiecie towarzystwo ubezpieczeniowe ocenia stopień ryzyka ubezpieczeniowego.

Na pewno chcemy wiedzieć, jak wygląda ankieta medyczna, jakie pytania w arkuszu znajdują się najczęściej.

Czy ankieta medyczna jest drukiem jednolitym

Towarzystwa ubezpieczeniowe dostosowują rodzaj ankiety, do wieku osoby, która zamierza wykupić polisę na życie. Najmniej szczegółowych pytań mogą spodziewać się osoby młode, a więc osoby, które nie ukończyły czterdziestego roku życia. Dla firm ubezpieczeniowych osoby przed ukończeniem czterdziestego roku życia są osobami, które stwarzają bardzo niskie ryzyko ubezpieczeniowe. Zdaniem towarzystw ubezpieczeniowych ryzyko to zwiększa się w przypadku osób po czterdziestym roku życia, stąd w ankiecie dla tych osób pytania są bardziej szczegółowe.

Jakie pytania mogą znaleźć się w ankiecie medycznej

Ankieta składa się z dwóch części. Najmniej pytań pada w części pierwszej. Są to pytania dotyczące naszej sytuacji finansowej, charakteru wykonywanej pracy, hobby. W tej części ankiety będziemy musieli odpowiedzieć także na pytania o osoby uposażone. W części drugiej będziemy odpowiadać na pytania dotyczące nie tylko stanu zdrowia nas samych, ale także naszych bliskich osób. Agent ubezpieczeniowy zapyta nas o :

nasz wzrost i wagę

zażywane używki, do których należą narkotyki, papierosy i alkohol

zażywane aktualnie leki

Dodatkowe wymagania towarzystw ubezpieczeniowych

Po co jest ankieta medycznaCzasem wypełnienie ankiety medycznej nie wystarcza do podjęcia pozytywnej decyzji o sprzedaży polisy na życie. Osoby, które chcą wykupić polisę z bardzo wysoką sumą świadczenia, przekroczyły czterdziesty rok życia, a oprócz tego należą do grona osób zagrożonych poważnymi chorobami, muszą liczyć się z tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe skieruje je na dodatkowe badania. Przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich ułatwi towarzystwu ubezpieczeniowemu podjęcie właściwej decyzji.

Dodaj komentarz