Po co nam Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?Wyjeżdżając na wczasy lub wycieczkę do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej powinniśmy posiadać przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej będziemy mogli skorzystać w tych krajach z usług publicznych placówek służby zdrowia. Jak możemy tę kartę uzyskać?

Kartę EKUZ otrzymają tylko te osoby, które złożą wniosek we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. W oddziale powinniśmy otrzymać specjalny formularz. Oddziały NFZ udostępniają wzór formularza także na swoich stronach internetowych. Wypełniony formularz musimy podpisać i przekazać do oddziału wybierając jedną z możliwości:

dostarczyć go osobiście;

przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną;

wysłać faksem.

Wystawioną kartę odbieramy osobiście lub upoważniamy do jej odebrania kogoś innego.

 Czy są potrzebne jakieś dokumenty?

Tak, musimy potwierdzić odpowiednimi dokumentami, że mamy prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie to są dokumenty zależy od tego, czy pracujemy na umowę o pracę, czy jesteśmy rolnikami i odprowadzamy składki do KRUS-u, czy też prowadzimy działalność gospodarczą. Jakie w konkretnym przypadku musimy dołączyć dokumenty dowiemy się wchodząc na stronę internetową NFZ.

 Jak długo czeka się na wydanie karty?

Trwa to bardzo krótko. W wielu przypadkach kartę możemy otrzymać w tym samym dniu, w którym złożyliśmy wniosek z dołączonymi do niego właściwymi dokumentami. W pełni sezonu turystycznego, czyli w okresie wakacyjnym na wydanie karty możemy czekać nawet kilka dni. Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie. Wyjeżdżając za granicę koniecznie zabieramy ją ze sobą. Warto mieć przy sobie nie tylko oryginał karty, ale także jej kserokopię. Kserokopia może nam się przydać, jeśli placówka medyczna, z której pomocy będziemy korzystać zażąda od nas pozostawienie dokumentu. Pamiętajmy, że nawet posiadając kartę EKUZ za ewentualny transport medyczny do Polski będziemy zobowiązani zapłacić sami. Dlatego warto dodatkowo ubezpieczyć się na taką okoliczność.

Dodaj komentarz