Ubezpieczenie na wypadek śmierci chroni osobę ubezpieczoną od skutków nieszczęśliwych wypadków, czyli tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce bez woli człowieka. Ich nieprzyjemne skutki mogą być bezpośrednią konsekwencją utraty zdrowiu lub życia. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków znajduje się w ofercie większości firm ubezpieczeniowych znajdujących się na rynku, Decydując się na takie rozwiązanie będziemy w stanie wnieść wiele dobrego do naszego bezpieczeństwa w miejscu pracy, szkole czy gdziekolwiek, gdzie tylko znajdziemy się.

Choroba zawodowa

Ponadto należy pamiętać, że zapadnięcie na chorobę zawodową może być spowodowane przez pewne czynniki, które związane są z wykonywaną pracą jest podstawą do skorzystania z ubezpieczenia. O ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków można ubiegać się o różne świadczenie w sytuacji, kiedy ubezpieczony uległ wypadkowi i wyniku, czego nie jest zdolny do wykonywania pracy. Do takich świadczeń zalicza się przede wszystkim zasiłek chorobowy, rentę, odszkodowanie oraz dodatek pielęgnacyjny bądź pokrycie kosztów leczenia. Musimy również zdawać sobie sprawę z faktu, że zawarcie umowy dotyczącej samego ubezpieczania wypadkowego bardzo często wiąże z koniecznością wniesienia określonej kwoty ubezpieczenia. Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje tego typu ubezpieczenia.

Nieszczęśliwy wypadek

Pierwszy z nich to na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, drugi na wypadek inwalidztwa oraz na wypadek całkowitej niezdolności do pracy. Ubezpieczenie wypadkowe na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uprawnia do korzystania również z ubezpieczenia emerytalnego i rentownego, które to z kolei objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym.  Taki rodzaj ubezpieczenia nie dotyczy: osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, posłów do Parlamentu Europejskiego, żołnierzy niezawodowych, kobiet i mężczyzn, przebywających na urlopie wychowawczym lub korzystających z zasiłku macierzyńskiego bądź osób pracujących w oparciu o umowę agencyjną lub zlecenie.

Dodaj komentarz