Ubezpieczenia zostały po to wymyślone, aby nas chronić przed różnego rodzajami nieprzyjemnych sytuacjami. Do takich rodzajów ubezpieczeń należą także polisy na życie. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują nam różne ich rodzaje, zakres ochrony możemy więc dopasować do swoich potrzeb. Musimy jednak najpierw wiedzieć, jakie są oferowane rodzaje indywidualnych polis na życie.

 

Wybór polisy powinien zależeć od naszych potrzeb. Wbrew obiegowym opiniom polisa na życie to nie tylko otrzymanie odszkodowania przez bliskich osoby, która zmarła. W zależności od rodzaju wybranej polisy może nas ona chronić na wypadek na przykład skutków finansowych związanych z utratą pracy. Zanim wybierzemy polisę dla siebie, przyjrzyjmy się, jakie są te najbardziej podstawowe ubezpieczenia na życie przeznaczone dla osób indywidualnych.

Ubezpieczenia indywidualne

Wśród indywidualnych ubezpieczeń na życie znajdują się:

  • polisy terminowe;
  • bezterminowe;
  • na życie i dożycie;
  • posagowe;
  • z funduszem kapitałowym.

Terminowe polisy

Zawiera się je na określony czas. Wypłata świadczenia następuje, kiedy osoba ubezpieczona umrze w trakcie okresu, na który zawarto ubezpieczenie.

Polisy bezterminowe

Zawierane są na czas nieokreślony, ich ważność wygasa z chwilą śmierci osoby ubezpieczonej.

Polisy na życie i dożycie

Wybierając je trzeba określić przez jaki czas polisa ma obowiązywać. Jeżeli osoba ubezpieczona dożyje końca polisy, nastąpi wypłata świadczenia. Świadczenie zostanie także wypłacone bliskim tej osoby, jeżeli w trakcie obowiązywania okresu, na który została zwarta polisa osoba ubezpieczona umrze.

Polisa posagowa

Jest ubezpieczeniem zawieranym najczęściej dla dzieci. Po osiągnięciu przez nie określonego wieku (na przykład w dniu osiemnastych urodzin), dzieci otrzymują środki zgromadzone na polisie. Ubezpieczenie to ma służyć raczej gromadzeniu oszczędności.

Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym

Podstawowe rodzaje indywidualnych polis na życieTo polisy dwucześciowe. Jedna część ma charakter ochronny, druga inwestycyjny. Część środków towarzystwo ubezpieczeniowe w imieniu osoby ubezpieczonej inwestuje przekazując środki posiadaczowi polisy.

Dodaj komentarz