ubezpieczenia jako inwestycjePołączenie to wydaje się dosyć naturalne, ale zastanówmy się czy warto jest angażować się w taką formę inwestowania swoich pieniędzy. Chcąc korzystnie ulokować pieniądze, na przykład na rynku finansowym z myślą o swojej przyszłej emeryturze, decydujemy się jak najbardziej na długoterminowe inwestowanie. Można spotkać się z opiniami, że taka forma inwestowania pieniędzy chroni nas przed wieloma różnymi niebezpieczeństwami związanymi chociażby z wahaniami na rynkach finansowych. Jest to prawdą ale tylko po części.

Każda forma inwestowania, w tym także inwestycje długoterminowe związane są z ryzykiem inwestycyjnym, które może się pojawić, dlatego też należy jeszcze wiedzieć w co i na jakich dokładnie zasadach mamy zamiar zainwestować swoje pieniądze. W przeciwnym wypadku narażamy się na ryzyko utraty kapitału. Między innymi to właśnie jest powodem tego, dlaczego lepiej jest inwestować wykorzystując do tego celu oferty dużych towarzystw ubezpieczeniowych.

Wtedy powierzamy swoje pieniądze ekspertom, którzy pomogą je nam korzystnie zainwestować. Należy jednak pamiętać, że nawet wtedy potrzebna jest odpowiednia wiedza na temat inwestowania. Połączenie ubezpieczenia i produktów inwestycyjnych oznaczać będzie, że inwestujemy w dużej mierze w fundusze inwestycyjne. Klient niekoniecznie musi znać się na funduszach inwestycyjnych, ale przed powierzeniem swoich pieniędzy firmie ubezpieczeniowej warto jest sprawdzić w jaki sposób radzi sobie ona na rynku finansowym, oraz na jakich dokładnie zasadach pieniądze będą inwestowane.

Pozostawianie tej decyzji doradcom finansowym nie zawsze będzie dla nas najkorzystniejsze. Dokładnie taką samą zasadą należy się kierować przy wyborze już konkretnych produktów ubezpieczeniowo inwestycyjnych. Różnią się one pomiędzy sobą na przykład tym jaka część ubezpieczenia przeznaczona jest na inwestycję. Może być ona minimalna lub może także stanowić w zasadzie większość wpłacanej przez klienta kwoty. Istotna może być także elastyczność co oznaczać może między innymi zmianę tych proporcji już podczas trwania okresu ubezpieczenia.

Dodaj komentarz