Zanim ubezpieczyciel podpisze z nami polisę na życie dokładnie nas sprawdzi. Każda osoba zdecydowana na zakup polisy na życie otrzymuje do wypełnienia ankietę z szeregiem szczegółowych pytań. Na podstawie udzielonych odpowiedzi ubezpieczyciel dokonuje analizy ryzyka. Od tej oceny uzależnia wysokość opłacanych składek.

Wykupienie polisy nie jest możliwe w każdym przypadku. Zastanówmy się, czy taką polisę mogą wykupić osoby chore psychicznie.

Czy depresja i stany lękowe są powodem odmowy zawarcia ubezpieczenia na życie

Z problemem depresji i stanami lękowymi boryka się coraz więcej osób. W przypadku tych osób racjonalny sposób myślenia zostaje zaburzony, osoby te mają także trudności z podejmowaniem właściwych decyzji. Osoby te należą do grona osób zagrożonych samobójstwem. Ryzyko ubezpieczenia takich osób jest więc bardzo duże. W przypadku tych osób szansa na wykupienie polisy na życie nie jest jednak zerowa. Zawsze można spróbować negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym. Towarzystwo zawsze podejmuje decyzję dopasowaną indywidualnie do każdego klienta. Osoby cierpiące na depresję lub stany lękowe nie stoją więc na przegranej z góry pozycji.

Co wpływa na podjęcie pozytywnej decyzji przez ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe może podjąć pozytywną decyzję w następujących przypadkach:

regularnego pozostawania pod specjalistyczną opieką lekarską

braku oznak świadczących o pogarszaniu się stanu zdrowia psychicznego osoby, która zamierza wykupić polisę na życie

Aby zwiększyć swoje szanse warto dołączyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego, które będzie potwierdzeniem naszej wiarygodności oraz ksero dokumentacji medycznej.

Co zmniejsza nasze szanse

Polisa na życie w przypadku osób z chorobami psychicznymiOsoby, które od niedawna pozostają pod opieką lekarza mają mniejsze szanse na uzyskanie pozytywnej opinii ubezpieczyciela. Pamiętajmy, że osoby chore psychicznie nie stoją na straconej pozycji. Towarzystwa ubezpieczeniowe każdego klienta traktują w sposób indywidualny. Osoby chore psychicznie nie muszą więc otrzymać negatywnej odpowiedzi.

Dodaj komentarz