Polisa posagowa – co to takiego?Dbać o dziecko można w rożny sposób. Można chronić jego zdrowie, dbając o właściwa dietę i ubranie. Troska o dziecko, to także zapewnianie mu warunków do, jak najlepszego rozwoju psychofizycznego. Myślec o dziecku można również perspektywicznie. Już jak jest małe myśleć o jego przyszłości. Wyrazem takiego dbania na wyrost jest polisa posagowa. Jak już sama nazwa to sugeruje, jest to rodzaj polisy, której celem jest gromadzenie środków. Na co one zostaną przeznaczone, zależy od woli osoby uposażonej. Najczęściej jest nią właśnie syn lub córka. Warunki poszczególnych polis posagowych dostosowane są do potrzeb klienta. To od niego zależy wysokość składki. Ona w zasadniczy sposób decyduje o prognozowanej wysokości świadczenia.

Gromadzenie środków

Im wcześniej polisa taka zostanie założona, tym większą kwotę można na niej zgromadzić. Zdarza się zatem, ze polisa dla dziecka zostaje podpisana już w kilka dni po jego narodzinach. Całe jego dzieciństwo, wiek szkolny i młodzieńczy jest okresem gromadzenia środków. Jeśli warunki polisy to przewidują, w trakcie trwania ubezpieczenia można zwiększyć wysokość składki. W większości towarzystw istnieje również możliwość czasowego zawieszenia opłacania składki. Wtedy okres opłacania składki albo ulega wydłużeniu. Zmienia się termin obowiązywania umowy. Albo zmianie ulega ostatecznie wypłacona kwota, na koniec okresu ubezpieczeniowego. Na przykład w razie kłopotów finansowych lub braku pracy.

Ubezpieczenie na życie

Każda taka polisa ubezpieczeniowa zwykle połączona jest z ubezpieczeniem na życie, na które przeznaczana jest niewielka część wpłacanej systematycznie kwoty. Polisa posagowa ma z reguły z góry ustalony termin rozwiązania. Jej termin zależy tylko i wyłącznie od decyzji osoby ubezpieczającej. Może nią być wkroczenie dziecka w dorosłość, moment podjęcia studiów czy zawarcie związku małżeńskiego. Datę rozwiązania może wyznaczyć także osiągniecie określonego wieku. Wyjątkową sytuacja, w której można rozwiązać polisę posagową przed jej wyznaczonym terminem, jest śmierć osoby ubezpieczającej. 

Dodaj komentarz