Polisa posagowa dla dzieckaPolisa posagowa to rodzaj ubezpieczenia, które jest w stanie łączyć w sobie funkcję ochronną i inwestycyjną. Regularnie wpłacane są składki po to, aby zgromadzić środki, jakie z kolei będzie mogło otrzymać dziecko w wyznaczonym momencie. Zwykle bywa to po ukończeniu 18 roku życia czy po rozpoczęciu studiów. Ponadto na koniec okresu trwania polisy zakład ubezpieczeń wypłaca dziecku pewną sumę. Praktyka pokazuje, że może to być wyznaczona z góry kwota lub też zależna od inwestycji poczynionych przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Start w dorosłe życie

Oszczędzanie w ten sposób na przyszłość dziecka staje się sposobem umożliwiającym łatwiejszy start w dorosłe życie. Należy również zdawać sobie sprawę z faktu, że polisa posagowa będzie w stanie pełnić także funkcję ochronną, gdyż w momencie śmierci rodzica dziecko będzie mogło otrzymać rentę w formie jednorazowej wypłaty czy też comiesięcznych transz. Wtedy to suma tego typu świadczenia zwykle jest ustalona w polisie i zazwyczaj przewyższa kwotę wpłaconych składek. Pamiętajmy również o tym, że dodatkowym atutem jest fakt, że od wypłaconych pieniędzy nie płaci się podatku Belki. Podatek od zysków kapitałowych nie jest liczony nawet wtedy jeśli stanowią one efekt inwestowania składek na giełdzie czy w fundusze inwestycyjne. Czy zatem polisa posagowa to idealne rozwiązanie.

Inwestowanie składek

Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że wiele osób zniechęciło się do polis posagowych po sytuacji, która miała miejsce w końcu lat 80tych i na początku lat 90-tych XX wieku. Wtedy to na skutek hiperinflacji wiele osób, które założyły taki produkt jak polisa posagowe otrzymały sumy nieadekwatne do wpłacanych składek. Wiele osób postanowiło dochodzić swoich praw na drodze sądowej, jednak zła sława polis posagowych z pewnością jest przyczyną słabego rozpowszechnienia tej formy oszczędzania. Polisa posagowa to jedno z tych rozwiązań, które zdecydowanie warto jest dobrze przemyśleć zanim zdecydujemy się na skorzystanie z określonego wariantu.

Dodaj komentarz