Polisa posagowa - dla kogo?Na czym w ogóle polega polisa posagowa. Wielu osobom, ze względu na samą nazwę tego rodzaju polisa, oczywiście kojarzyć może się ze ślubem. Pomimo tego iż pewne powiązanie oczywiście istnieje, to taka polisa ubezpieczeniowa nie powinna być w tym przypadku jednocześnie ze ślubem kojarzona.

Chodzi tutaj tak naprawdę o odkładanie pieniędzy po to, aby dziecko w momencie ukończenia 18 lat mogło otrzymać należne mu pieniądze z tej polisy ubezpieczeniowej. W zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, mogą być w tym przypadku możliwe ubezpieczenia grupowe jednak jest to jeszcze kwestia dość indywidualna. Na ogół nie chodzi tutaj tylko o to, aby dziecko w momencie ukończenia 18 roku życia otrzymało tego rodzaju posag, ale jest to przede wszystkim ubezpieczenie dziecka na wypadek na przykład śmierci rodziców.

Dodatkowe możliwości

Można oczywiście od takich zdarzeń ubezpieczyć się jeszcze dodatkowo, jednak sporo zależy tutaj od tego jakiego rodzaju decyzje podjęte zostaną przez rodziców, którzy zdecydują się na takowe ubezpieczenie. Niemniej jednak możliwe jest też dodatkowe ubezpieczenia nnw. Należy także zwrócić bezsprzecznie uwagę na to, w jaki sposób tego rodzaju umowa zostanie podpisana. Najważniejszą w tym przypadku kwestią jest oczywiście tutaj to, aby upewnić się na jakich zasadach dokonana zostanie wypłata zgromadzonej sumy pieniędzy.

Odsetki i oprocentowanie

Dość niekorzystnym pomysłem jest aby pieniądze zostały wypłacone bez żadnych odsetek. W wielu przypadkach dolicza się do nich odpowiednie oprocentowanie, którego wysokość uzależniona może być od tego w co i z jakim skutkiem dane towarzystwo ubezpieczeniowe będzie inwestować. Podobnie może być także zresztą jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie. Tutaj także wypłacona kwota uzależniona może być od takich czynników. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza jeśli będzie to ubezpieczenie długoterminowe. Wracając jednak do ubezpieczenia posagowego, w różnego rodzaju szczególnych przypadkach istnieje też możliwość dokonania wypłaty takowych zgromadzonych środków, na przykład w momencie gdy osoba nie pełnoletnia, które takie ubezpieczeni dotyczy będzie brała na przykład ślub.

Dodaj komentarz