Teraz na rynku jest naprawdę wiele różnego rodzaju ubezpieczeń na życie, a każde tak naprawdę cechuje się czymś innym. Mamy takie ubezpieczenia, za które nie zapłacimy dużo, ale mamy też takie, które będą nas kosztowały więcej, ale jednocześnie pozwolą na uzyskanie bardzo wysokiego świadczenia. Jeżeli chodzi o zawieranie takiej polisy, to sprawa wygląda różnie w zależności od tego, gdzie się ją podpisuje.

U jednych ubezpieczycieli przykładowo polisa na życie może być zawarta wyłącznie po przebyciu badać potwierdzających nasz dobry stan zdrowia. Pozwala to uniknąć takich kuriozalnych sytuacji, kiedy to na przykład pacjent chory na raka zataja to przed ubezpieczycielem, a następnie podpisuje polisę, opłaca kilka składek i umiera.

 Badania lekarskie

W takim przypadku ubezpieczyciel byłby po prostu stratny, bo musiałby ciągle wypłacać odszkodowania, które byłyby dla niego obciążające. Z racji natomiast tego, e są takie badania, ubezpieczyciel unika tego problemu. Jeżeli w danym miejscu nie ma badań lekarskich, to możemy oczekiwać, że wypłacane kwoty nie są wcale duże, a dodatkowo będzie trudno takie odszkodowanie uzyskać. No pomyślmy sobie racjonalnie, przecież to byłoby całkiem nieopłacalne dla ubezpieczyciela. Dlatego też zawsze decydujmy się na przystąpienie do ubezpieczania wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze zdrowi i kiedy nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Po przejściu badań i okazaniu się nimi, podpisujemy umowę na ubezpieczenie i nasza polisa życie jest już ważna.

Procedura odszkodowawcza

W przypadku kiedy nastąpi zgon takiej osoby, która ma takie ubezpieczenie, następuje procedura odszkodowawcza. Wygląda to mniej więcej tak, że określony w umowie beneficjent ma obowiązek dostarczyć akt zgonu danej osoby, a następnie dokonane są wszystkie procedury, które zmierzają do wypłacenia odszkodowania. Polisa na życie kalkulator pozwala określić, ile takich pieniędzy będzie wypłacone po konkretnym czasie, a tym samym pomaga też podjąć decyzję na temat tego, z usług jakiego ubezpieczyciela skorzystamy. Czas wypłaty pieniędzy jest różny, czasami jest to tydzień, innym razem dwa tygodnie, a jeszcze innym miesiąc.

 

Dodaj komentarz