Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – pomoc w wyborze najlepszego rozwiązaniaPracodawca podczas starania się o nowego pracownika, często dodatkowo zachęca go bonifikatami, wynikającymi z tytułu zawarcia umowy o pracę – zwykle są to karty sportowe, czy też abonamenty medyczne itp. W przypadku takich dodatkowych korzyści, pracownika i pracodawcę może interesować w szczególności, czy od abonamentu medycznego należy dodatkowo naliczyć podatek dochodowy. Minister Finansów przyjął stanowisko, iż za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Świadczenia zdrowotne

Przede wszystkim chodzi tutaj o : wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Bardzo często proponowane są również świadczenia pieniężne, które ponoszone są za pracownika. Mowa tutaj również o wartościach innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W zgodzie z powyższym zdaniem fiskusa przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są dla pracownika wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, które skutkują u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, czyli również abonament medyczny. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że zaliczane są one do kategorii nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz samych pracowników.

Usługi medyczne

Nie ma tutaj znaczenia, czy pracownik skorzysta w danym miesiącu z usługi medycznej czy też nie. W obydwu przypadkach świadczenia te, zgodnie z ustawą, należy opodatkować podatkiem dochodowym. Zdając sobie sprawę z podobnych kwestii znacznie łatwiej będzie nam podjąć decyzję o wyborze jednego rozwiązania. Wiele cennych informacji w temacie będziemy mogli pozyskać z forum internetowego, gdzie osoby korzystające z tego typu rozwiązań dzielą się swoimi doświadczeniami.

Dodaj komentarz