Rezygnacja z wyjazdu – dlaczego warto wykupić takie ubezpieczenie?Każdy, kto decyduje się na wykupienie wczasów lub innej wycieczki nie zakłada oczywiście, że będzie zmuszony z odpoczynku zrezygnować. Życie płata jednak różne figle i tak naprawdę nieraz zdarza się, że z wyjazdu jesteśmy zmuszeni zrezygnować. Dlatego rozsądnym rozwiązaniem jest zawsze wykupywanie polisy kosztów rezygnacji lub odwołania wyjazdu.

Do sytuacji, które zmusić mogą nas do rezygnacji z zaplanowanych wczasów zalicza się między innymi poważną chorobę, zgon kogoś bliskiego, kataklizmy. Większość z nas w takiej sytuacji nie myśli o poniesionych stratach materialnych, ale kiedy emocje opadną, pojawia się chęć odzyskania poniesionych kosztów. To właśnie z tego powodu warto zdecydować się na wykupienie polisy, która zapewni nam odszkodowanie na wypadek odwołania wyjazdu.

 Zapisy OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia określają zawsze sytuacje, w których klient może zrezygnować z wyjazdu lub po prostu go przełożyć. Są one nieco inne w różnych towarzystwach, ale większość z nich zalicza do nich te sytuacje, na które osoba wykupująca wycieczkę czy wczasy nie ma wpływu. Zalicza się do nich na przykład konieczność udziału w czynnościach prawnych na terenie Polski czy zdarzenia losowe takiej, jak pożar czy powódź, które sprawiają, że wyjazd okazuje się być niemożliwy. Do sytuacji, w przypadku których towarzystwo wypłaci odszkodowanie zalicza się także:

poważny wypadek lub chorobę, ale tylko po okazaniu stosownego zaświadczenia od lekarza;

choroba bliskiej osoby, co prowadzi do konieczności stałej nad nią opieki.

 Przedmiot ubezpieczenia

Bardzo ważne jest, aby przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdzić jaki jest zakres wykupionego przez nas ubezpieczenia. Towarzystwo może zwrócić nam cały koszt, który ponieśliśmy, wykupując wczasy lub tylko część wydatków. W tym drugim przypadku może to być na przykład koszt pobytu w ośrodku lub koszt przejazdu.Biura podróży nie zwracają zapłaty za wycieczkę lub wczasy w momencie, kiedy wyjazd nie dochodzi do skutku z ich winy. Aby uchronić się przed stratą pieniędzy, warto więc wykupić stosowną polisę ubezpieczeniową.

Dodaj komentarz