Rezygnacja z wyjazdu – ubezpieczeniePodczas planowania urlopu na ogół nie bierze pod uwagę możliwości rezygnacji z wyjazdu. Tymczasem w życiu różnie bywa – może zdarzyć się tak, że w ostatniej chwili będziemy zmuszeni wyjazd odłożyć. W takiej sytuacji biura podróży nie zwracają pieniędzy. Jedynym rozwiązaniem, które uchroni nas przed stratą gotówki jest wykupienie stosownego ubezpieczenia.

Wśród sytuacji, które mogą doprowadzić nas do konieczności zrezygnowania z zaplanowanego urlopu zalicza się między innymi:

poważną chorobę;

śmierć bliskiej osoby lub jej ciężką chorobę;

konieczność udziału w czynnościach prawnych;

utratę dokumentów.

Większość z nas w takich sytuacjach nie zastanawia się nad poniesionymi kosztami. Prędzej czy później przychodzi jednak refleksja nad utraconymi pieniędzmi. Tymczasem strat można uniknąć. Pozwalają na to towarzystwa ubezpieczeniowe.

 Ubezpieczenia kosztów

Kwestie dotyczące ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu są zawsze bardzo dokładnie omówione w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Poszczególne towarzystwa nieco różnią się w swojej ofercie, ale większość z nich zapewnia zwrot w przypadku sytuacji, na które nie mieliśmy wpływu. Trzeba pamiętać, że przed zwrotem kosztów wyjazdu towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zażądać dokumentów potwierdzających zaistniałe sytuacje. Może to być na przykład akt zgonu bliskiej osoby lub zaświadczenie z policji o tym, że byliśmy ważnym świadkiem.

 Zakres polisy

To bardzo istotny element. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenia mogą obejmować różny procent rekompensaty. Może to być zwrot na przykład 100% kosztów, ale także 80%. Zanim więc złożymy na swojej umowie podpis, powinniśmy bardzo dokładnie zastanowić się jaki zwrot by nas interesował. Niektóre towarzystwa zwracają całą sumę, inne zapewniają jedynie zwrot określonej części wydatków, na przykład tych wynikających z przejazdu czy rezerwacji hotelu. To także trzeba zawsze bardzo dokładnie sprawdzić jeszcze zanim zdecydujemy się umowę podpisać. W przeciwnym razie może być potem mocno rozczarowani i niemile zaskoczeni.

Dodaj komentarz