Rodzaje funduszyRynek funduszy inwestycyjnych ma szeroką gamę produktów, które dopasowują się do potrzeb inwestorów. Jeśli chcesz zainwestować dużą kwotę pieniędzy, wybierz fundusze inwestycyjne zamknięte. Tu inwestować mogą tylko osoby, które dysponują pokaźnymi sumami pieniędzy. Zyski są proporcjonalne do poniesionych kosztów. Im więcej się inwestuje, tym więcej można zyskać. Niestety, jednocześnie wzrasta ryzyko utraty części środków. Ryzyko związane z inwestowaniem na tego rodzaju funduszach jest zdecydowanie większe.

Fundusze otwarte

Mniej ryzykownymi i rzadziej przynoszącymi straty są fundusze otwarte. Jak już sugeruje to nazwa, fundusz taki jest dostępny dla większości osób. Możliwość inwestowania za ich pośrednictwem maja osoby z dużą ilością oszczędności, jak i ci, którzy chcą pomnożyć lub zwiększyć niewielkie kwoty. Fundusz inwestycyjny otwarty wybierają osoby, które ucieszy nawet mały zysk, a ryzyko inwestycji będzie niewielkie. W ramach tego rodzaju funduszy jest w czym wybierać. Gwarantowany zysk, przy znikomym ryzyku dają i fundusze parasolowe, i fundusz stabilnego wzrostu i fundusze zrównoważone. Inwestując za ich pośrednictwem można zyskać. Nawet małe, a częste zyski pomnożą nasze oszczędności. Być może zajmie to dużo więcej czasu niż w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, jednak będzie to inwestycja bez zbędnego ryzyka. Decydując się na konkretny fundusz inwestycyjny warto wybrać ten, który osiąga największe zyski.

Inwestowanie pieniędzy

To świadectwo tego, że zajmujący się inwestowaniem pieniędzy, zatrudnieni w nim ludzie, znają się na rynku inwestycji i dokonują trafnych wyborów. Wykupując udział w funduszu inwestycyjnym otwartym, powierzamy mu swoje pieniądze. To, co dzieje się z nimi później, jest już od nas niezależne. O ich inwestowaniu decydują pracownicy funduszu. Dając gwarancję zysku, muszą dysponować nimi tak, by ten zysk wypracować. Nie mogą sobie pozwolić na straty. Te wchodzą w grę jedynie w przypadku funduszy zamkniętych, których klienci, bez względu na ryzyko, chcą osiągnąć jak największy zysk. Tu ryzyko wliczone jest w cenę inwestycji. 

Dodaj komentarz