Ubezpieczenia komunikacyjne - bezpieczeństwo Twojego pojazduPodstawowe, w zasadzie trzy główne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych o których warto wspomnieć to ubezpieczenia OC, oraz ubezpieczenia z grupy AC. Ostatnim, trochę bardziej specyficznym rodzajem ubezpieczeń są ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pierwsze z wymienionych przez nas ubezpieczeń to ubezpieczenie obowiązkowe. Tak zwane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chronić może od konsekwencji prawnych w postaci na przykład ryzyka wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadku nie mówiąc już o wyrządzonych stratach materialnych.

Każdy kierowca musi zgodnie z prawem posiadać takie ubezpieczenie. Jego brak oznacza może poważne konsekwencje nie tylko finansowe ale także i prawne. Ubezpieczenie to jest dokładnie określone przepisami prawa tak więc aby ubezpieczyciel mógł zaoferować kierowcy takie ubezpieczenie komunikacyjne to powinien on zagwarantować aby oferowany przez niego produkt spełniał określone wymagania. Ubezpieczyciele kusić mogą dodatkowymi pakietami w ramach OC oraz uzależnieniem cen AC właśnie od wykipienia w ich towarzystwie ubezpieczeniowym ubezpieczenia OC.

Dodatkowe ubezpieczenie z zakresu Autocasco jest ubezpieczeniem pozwalającym nawet na pokrycie tych szkód materialnych, za których spowodowanie w pewnym stopniu jest odpowiedzialny sam kierowca, na przykład jeśli jest on sprawcą wypadku drogowego. Ogólna zasada jest taka, że ubezpieczenia a tej grupy mogą gwarantować wypłatę odszkodowania także w tych wypadkach, których nie obejmuje w żadnym razie ubezpieczenie z grupy ubezpieczeń OC. Także w sytuacjach specyficznych kiedy dochodzi do zniszczenia czy kradzieży samochodu. To właśnie ubezpieczenia z tej grupy są najbardziej zróżnicowane. Na rynku ubezpieczeń można znaleźć bardzo różne warianty, różniące się nie tylko zakresem ochrony, ale także ewentualnymi wyłączeniami i tym podobnymi czynnikami.

Ostatnia grupa ubezpieczeń komunikacyjnych to ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Można porównać je z ubezpieczeniem AC, z tą różnicą, że nie chroni ono samego samochodu a kierowcę. W razie odniesienia uszczerbku na zdrowi kierowca może dosyć szybo uzyskać stosowne odszkodowanie właśnie w ramach takiego ubezpieczenia.

Dodaj komentarz