Samochód, dom, mieszkanie-jak ubezpieczyć?Dorobek życia jest dla nas ważny. Dbamy o to, co posiadamy. Jeśli dbamy, to ubezpieczamy. Ubezpiecza się obecnie domy, samochody, mieszkania, firmy, sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe. Ubezpieczenie domu w budowie również jest popularnym rodzajem ubezpieczenia. Każdy dzień może przynieść sytuacje, w której ubezpieczenie może okazać się niezwykle istotne. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pieniądze z ubezpieczenia okażą się tymi, które uratują naszą życiową sytuację.

Wykupując ubezpieczenie nie watro na nim oszczędzać. Minimalna wartość składki nie zagwarantuje wysokiej wypłaty odszkodowania. Wybierając polisę, warto zwrócić uwagą na przedmioty, które mają dla nas szczególnie dużą wartość. Ubezpieczając je mamy szansę na częściowy zwrot ich wartości ( w razie ewentualnego ich zniszczenia).

Assistance i NNW

Ubezpieczenie samochodu również nie powinno ograniczać się do minimum. Już teraz większość kierowców wykupuje dodatkowe ubezpieczenie NNW, zdając sobie sprawę z tego, że wypadki komunikacyjne generują koszty i każda dodatkowa kwota, którą można odzyskać z ubezpieczenia ma istotne znaczenie. Mieszkanie i jego ubezpieczenie wynika głównie z przezorności. W razie włamania, zalania czy innych niesprzyjających okoliczności ubezpieczyciel wypłaci nam należną kwotę, która umożliwi remont lub zakup skradzionych elementów wyposażenia. Oczywiście o ile polisa ubezpieczeniowa uwzględniała ochronę skradzionych lub zniszczonych części wyposażenia. Warto zwracać szczególna uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia, gdyż ich nie znajomość nie tłumaczy późniejszych roszczeń.

Warunki umowy ubezpieczeniowej

Trzeba wiedzieć, co taka umowa ubezpieczeniowa uwzględnia, żeby później, przy ewentualnym zgłaszaniu strat i roszczeń, nie rozczarować się niedużą kwotą wypłaconą z ubezpieczenia. Warto również zwrócić uwagę na okres karencji poszczególnych umów ubezpieczeniowych. Niekiedy bowiem istnieją klauzule, wedle których umowa staje się obowiązującą na przykład po trzech miesiącach od podpisania, czyli wszelkie szkody wynikłe wcześniej nie są uwzględniane, jako podlegające ubezpieczeniu.

Dodaj komentarz