Każde ubezpieczenie na życie wiąże się z koniecznością opłacania składki. Towarzystwa ubezpieczeniowe dają w tym względzie swoim klientom wybór. Zdecydować można się bowiem albo na składkę regularną, albo jednorazową. Każde z rozwiązań ma szereg zalet oraz wad.

Podjęcie decyzji wymaga więc dokładnej analizy i znajomości swojej sytuacji finansowej.

Składka regularna

Wybierana jest zdecydowanie najczęściej. Decydując się na nią, będziemy zobowiązania do regulowania składek w określonych odstępach czasu. Jednocześnie warto pamiętać, że wcale nie musi to być raz w miesiącu. Składkę regularną można opłacać na przykład raz na kwartał czy raz na pół roku. Częstotliwość opłacania składki zostaje zawsze określona w umowie, którą klient zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym. W niektórych firmach nie ma możliwości opłacania składek miesięcznie.

Składka jednorazowa

U nas wybierana jest raczej rzadko. Decydując się na nią, dokonujemy opłaty składki tylko raz. Polisa obowiązuje przez ściśle określony w umowie czas. Najczęściej jest to kilka lat. Plusem takiego rozwiązania jest brak konieczności płacenia składek regularnie. Nie ma więc obawy, że zapomnimy o którejś z rat. Warto również pamiętać, że składki jednorazowe to szansa na to, że wybrane przez nas towarzystwo ubezpieczeniowe zbuduje dla nas większy kapitał. Wszystko dlatego, że jednorazowa składka pozwala na zainwestowanie większej sumy pieniędzy.

Która dla kogo?

Składka regularna czy jednorazowa?W tym względzie nie ma w zasadzie żadnych ograniczeń. Kryterium podejmowania decyzji mogą być jedynie środki finansowe, którymi dysponujemy w danym momencie. W przypadku składki jednorazowej pojawia się konieczność wpłacenia od razu dużej sumy pieniędzy, na co nie każdy jest w stanie sobie pozwolić. W przypadku osób, które osiągają niewielkie dochody, lepszym rozwiązaniem jest składka regularna, która w dużo mniejszym stopniu obciąża budżet. Decyzja uzależniona jest więc w zasadzie tylko od tego, jak dużą sumę pieniędzy chcemy wydać jednorazowo. Rodzaj składki wpływa na to, jak bardzo nadszarpniemy własny budżet. Zanim podejmiemy decyzję, powinniśmy się mocno zastanowić.

Dodaj komentarz