Śmierć właściciela, a OC

Śmierć właściciela samochodu w żaden sposób nie wstrzymuje biegu polisy ubezpieczeniowej. OC samochodu powinno być również nadal opłacane jeśli składka została wcześniej rozłożona na raty. Jeśli nie chcemy aby uległa automatycznemu przedłużeniu należy ją też w stosownym terminie wypowiedzieć.

Muszą to zrobić wszyscy spadkobiercy i zadbać o zawarcie nowego ubezpieczenia tak aby nie nastąpiła tzw. przerwa w ochronie.

Zmarły zostawił testament

Taka sytuacja sprawia, że cały proces jest najmniej skomplikowany. Ubezpieczenie OC samochodu zostaje przepisane na wskazanego w testamencie spadkobiercę i spadkobierców. Do ubezpieczyciela docierają akt zgonu i poświadczone przez notariusza poświadczenie woli. Na koniec postępowania należy dostarczyć postanowienie sądowe o nabyciu spadku.

Zmarły nie zostawił testamentu

Tu sprawa się komplikuje ponieważ postępowanie sądowe dotyczące nabycia spadków może trwać długo, natomiast polisa funkcjonuje i musi być opłacana, względnie właściwie wypowiedziana z upływem ważności lub przedłużona. W takim wypadku należ dostarczyć akt zgonu i dokumenty poświadczające, że postępowanie składkowe jest w toku. Polisa w praktyce TU jest z reguły przepisywana tymczasowo na głównego użytkownika pojazdu. Ubezpieczyciel czeka na zakończenie postępowania w sądzie. W przypadku konieczności wypowiedzenia umowy lub jej przedłużenia stronami są wszyscy spadkobiercy i ich podpisy muszą się znaleźć pod dokumentami. Polisa funkcjonuje zostaje przepisana z chwilą wskazania przez sąd spadkobiercy.

Ubezpieczenie AC co z nim?

W związku z tym, że jest to ubezpieczenie dobrowolne podobnie jak ubezpieczenie NNW i wszystkie inne ubezpieczenia dodatkowe wygasa ono samoczynnie w momencie zakończenia polisy. Jeśli spadkobiercy nie chcą kontynuować AC nie będzie się ono odnawiać, mało tego jeśli dotychczas było ono opłacane w ratach z chwilą nie opłacenia kolejnej raty przestanie ono obowiązywać. Jednak jeszcze raz podkreślamy OC samochodu winno zachować ciągłość i być opłacane. Brak testamentu może pozostawić rodzinę zmarłego w kwestii samego ubezpieczenia komunikacyjnego w skomplikowanej sytuacji. Prawo nakazuje poinformować towarzystwo o śmierci ubezpieczonego. Obowiązuje tu maksyma, że nieznajomość prawa szkodzi.

Dodaj komentarz