ubezpieczenia jako inwestycje i zabezpieczenie na przyszłośćUbezpieczenia są doskonałą formą zabezpieczenia swojej przyszłości, właśnie pod względem finansowym. Ubezpieczyć możemy zarówno siebie i swoich najbliższych jak i mienie które posiadamy. Coraz popularniejsze staje się łączenie produktów ubezpieczeniowych w pakiety, co jest korzystne zarówno dla towarzystwa ubezpieczeniowego, które na ubezpieczeniu klienta zarobi więcej jak i dla klienta, który zapłaci za pakiet ubezpieczeń mniej, natomiast cieszyć będzie się o wiele korzystniejsza ochroną ubezpieczeniową w szerszym zakresie.

Przykładem są ubezpieczenia rodzinne, które obejmować mogą swoją ochroną w zasadzie cała rodzinę czy też ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczając swój samochód w szerszym zakresie zyskujemy oczywiście nie tylko lepsze ubezpieczenie ale także lepsze warunki jego wykupu. Podobnie jest z ubezpieczeniami, które mają na celu zabezpieczenie naszej przyszłości. Chodzi rzecz jasna o ubezpieczenia na życie, ale także pod uwagę brane powinny być w tym zakresie ubezpieczenia posagowe i tym podobne produkty ubezpieczeniowe, których zadaniem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony ubezpieczeniowej. W towarzystwach ubezpieczeniowych mamy także szansę wykupienia ciekawych polis ubezpieczeniowych, które zapewnią nam dostęp do prywatnych placówek medycznych.

Coraz częściej produkty ubezpieczeniowe łączone są z produktami inwestycyjnymi, które oferowane są tak naprawdę w dwóch można powiedzieć wersjach. Pomijając już to, w co zainwestowane zostaną pieniądze z ubezpieczenia, bardzo ważne staje się to kto taką inwestycją będzie zarządzać. Na to właśnie swoją uwagę powinien zwrócić klient przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowo inwestycyjnej. Są to oczywiście produkty którymi zarządza samo towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku dużych, dobrze radzących sobie na rynkach finansowych firm może być to dla klienta opcja korzystna.

W innych wariantach natomiast produkt inwestycyjny jest tylko sprzedawany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, zarządzaniem zajmuje się wtedy profesjonalny fundusz inwestycyjny, który odpowiednio zarządza zainwestowanym kapitałem. Klient powinien być o tym fakcie oczywiście poinformowany.

Dodaj komentarz