Ubezpieczenia- jest w czym wybieraćOferta ubezpieczeniowa jest bogata i stale ulega poszerzaniu. Wynika to i potrzeb rynku i chęci podniesienia swoich obrotów przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Jeszcze do niedawna ludziom niezbędne były jedynie ubezpieczenia komunikacyjne czy majątkowe. Obecnie to jedynie niewielki procent szerokiej oferty. Dzisiaj ubezpieczyć można dosłownie wszystko. I zabezpieczyć można się przed wszystkim. Wszystko kwestia tego, ile jesteśmy stanie zapłacić z takie ubezpieczenie i czy się nam to opłaca. Stosunkowo świeżym produktem ubezpieczeniowym jest między innymi polisa na raka. Jej pojawienie się na rynku zdecydowanie uzależnione było od coraz częstszych zachorowań na te trudna i często śmiertelną chorobę. Jej zaletami ma być gwarancja wypłacania świadczeń pieniężnych od samej diagnozy po zakończenie leczenia.

Jak sama nazwa mówi, jest ona adresowana do osób, u których zdiagnozowano nowotwór. Dodatkowe świadczenia pieniężne, pochodzące od ubezpieczyciela, a wynikające z polisy na raka, na pewno ułatwia leczenie i codzienne funkcjonowanie podczas choroby.

Polisa ubezpieczeniowa

Nowo powstałym rodzajem polisy ubezpieczeniowej jest również polisa na dożycie. W sytuacji, kiedy prognozowane wysokości rent i emerytur nie napawają optymizmem, sposobem na poprawę warunków życia na starość może być ubezpieczenie na dożycie właśnie. To polisa, którą lepiej zawrzeć wcześniej. Od czasu opłacania składki, uzależniona jest wysokość końcowa wypłacanego przez ubezpieczyciela świadczenia. Im dłużej ubezpieczenie opłacamy, tym dodatkowa kwota pieniędzy, należąca nam się z tytułu polisy, będzie wyższa. Im więcej środków zgromadzimy, tym dłużej będą nam one wypłacane.

Wypłata odszkodowania

Wypłacanie to może ustać w dwóch przypadkach: wyczerpania się zgromadzonych środków lub śmierci ubezpieczonego. Specyficznym rodzajem ubezpieczenia jest poza tym ubezpieczenie na wypadek śmierci. Głównym celem opłacania takiej polisy jest zapewnienie środków na godny pochówek osoby ubezpieczonej lub na dalsze życie dla bliskich zmarłego. Wykupienie takiej polisy często wynika z troski o los bliskich, którym przyjdzie się odnaleźć po śmierci ojca czy matki. To wyraz miłości i troski o nich.

Dodaj komentarz