Wszyscy ubezpieczyciele, którzy sprzedają ubezpieczenia na życie stosują tak zwane wyłączenia. Chodzi tutaj o sytuacje, w których następuje wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej. Wyłączenie odpowiedzialności jest formą ochrony dla zakładu ubezpieczeń.

Ma go chronić przed koniecznością wypłacania świadczenia w przypadku, kiedy klient zdecydował się na udział w zdarzeniach ryzykowanych. Niżej przedstawione zostaną wyłączenia najczęściej stosowane przez zakłady ubezpieczeń.

Środki odurzające i alkohol

Wypadki, które zostały spowodowane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających są zawsze powodem do wyłączenia odpowiedzialności. Trzeba o tym pamiętać w wielu sytuacjach, nie tylko wtedy, kiedy po wypiciu piwa decydujemy się prowadzić samochód. Zawierając umowę z ubezpieczycielem sprawdźmy, jaki jest dopuszczalny próg przyjęty przez naszego ubezpieczyciela. Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych jest wyjątkowo surowa w stosunku do osób spożywających alkohol i wyłącza swoją odpowiedzialność bez względu na to, jaki poziom alkoholu zostanie stwierdzony we krwi osoby ubezpieczonej. Osoby, które zażywają leki powinny też sprawdzić, jak zakład ubezpieczeń podchodzi do zdarzeń, do których doszło po zażyciu pewnych leków.

Udział w ryzykownych zajęciach sportowych

Wiele spośród towarzystw ubezpieczeniowych za ryzykowne zajęcia sportowe uznaje nie tylko uprawianie sportów ekstremalnych. Są wśród nich także i takie, które pływanie kajakiem oceni za ryzykowane. W takich przypadkach ubezpieczyciele postępują bardzo różnie; wyłączają odpowiedzialność, albo decydują się na zwyżkę składki.

Akty terroru

Ubezpieczenia na życie a kwestia wyłączenia odpowiedzialnościZdecydowana większość posiadaczy polis na życie uzna to wyłączenie za czysto teoretyczną możliwość. Ale pamiętajmy, że wielu z nas wyjeżdża w rejony świata, gdzie akty terroru zdarzają się lub mogą zdarzyć się rzeczywiście. Nie powinno więc nas dziwić tego typu wyłączenie. Ale przed podpisaniem umowy warto dopytać, czy chodzi tutaj o udział bierny, czy czynny. Jest to bowiem bardzo istotna różnica.

Dodaj komentarz