Decydując się na wykupienie ubezpieczenia na życie, na pewno zastanawiamy się, czy wypłata świadczenia pociąga za sobą konieczność zapłacenia podatku. Wszelkie kwestie związane z podatkiem od świadczeń z polis na życie regulowane są obowiązującą od 1991 roku ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych weszła w życie z dniem 26 lipca 1991 roku. W przypadku osób posiadających polisę na życie najważniejsze są dwa artykuły tej ustawy: 30 a i 30 b. W artykułach tych zapisano, że uzyskane od zakładu ubezpieczeń świadczenia z tytułu polis na życie i dożycie są wolne od podatku dochodowego nałożonego na osoby fizyczne. Osoba, której wypłacono świadczenie nie musi więc odprowadzać podatku.

Czy w każdym przypadku nie musimy płacić podatku?

Są przypadki, kiedy jednak podatek należy odprowadzić. Obowiązek ten spada na osoby, które zdecydowały się na ubezpieczenie z opcją kapitałową. W przypadku tych polis obowiązuje bowiem wprowadzony kilka lat temu tak zwany podatek Belki. Polisa z opcją kapitałową przynosi właścicielowi pewne zyski, dlatego wypłacając je, towarzystwa ubezpieczeniowe muszą potrącić podatek i odprowadzić go do właściwego Urzędu Skarbowego. Spraw związanych z odprowadzeniem tego podatku nie musimy załatwiać osobiście, podatek odprowadza towarzystwo ubezpieczeniowe. Klienci są z takiego rozwiązania bardzo zadowoleni. Uregulowania prawne zostały tak skonstruowane, że są wyjątkowo przejrzyste. Nie może więc być w tym przypadku mowy o tym, aby towarzystwo ubezpieczeniowe stosowało dowolną ich interpretację.

Co znajdziemy na ten temat w OWU?

Ubezpieczenia na życie a podatekSą pewne kwoty, zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które nie są objęte podatkiem dochodowym. Należą do nich:

  • suma składek, które odprowadzaliśmy;
  • suma ubezpieczenia;
  • zwrot sumy opłaconych przez nas składek.

Wybierając polisę na życie, mamy do wyboru polisy ochronne oraz z opcją kapitałową. Obowiązek odprowadzania podatku dochodowego dotyczy tylko tych drugich rodzajów polis.

Dodaj komentarz