Liczba osób, które chcą zabezpieczyć finansowo swoich bliskich, a także siebie samych poprzez wykupienie ubezpieczenia na życie stale powiększa się. Zdecydowana większość tych osób chciałaby jednak, aby polisa nie była zbyt droga, a mimo to zapewniała dobrą ochronę.

Czy te dwie rzeczy da się połączyć? Od czego zależy wysokość składki, którą zostanie nam naliczona przez zakład ubezpieczeń?

Opłacane składki

Na wysokość opłacanych składek wpływa kilka czynników. Są to przede wszystkim:

  • suma ubezpieczenia;
  • czas trwania zawartej umowy;
  • częstotliwość, z jaką będziemy opłacać składki;
  • metody obliczania wieku osoby ubezpieczającej się.

Suma ubezpieczenia

Od tego, jaką sumę ubezpieczenia wybierzemy zależy nie tylko wysokość składki, ale także wysokość przyszłego świadczenia. Wiele osób ma problemy z wybraniem tej sumy. Nie może ona być ani zbyt niska, bo odszkodowanie też będzie niskie. Nie powinna też być zbyt wysoka. Najlepiej jest sumę ubezpieczenia umiejscowić pośrodku. Specjaliści od ubezpieczeń są zdania, ze najbardziej właściwa suma ubezpieczenia to taka, która jest równa naszym zarobkom w przeciągu dziesięciu lat. Kierując się tą wskazówką, bardzo łatwo obliczymy właściwą dla nas sumę ubezpieczenia mnożąc swoje roczne zarobki przez dziesięć.

Czas trwania umowy

Do wyboru mamy polisy terminowe i bezterminowe. Wybierając ubezpieczenie terminowe zapłacimy składki w niższej wysokości niż wtedy, kiedy zdecydujemy się na ubezpieczenie bezterminowe.

Częstotliwość, z jaką opłacamy składki

Składki można opłacać w różnych odstępach czasowych, na przykład raz na kwartał. Ale można też płacić je raz na rok, a nawet opłacić całą składkę jednorazowo. Im częściej będziemy je płacić, tym ich wysokość będzie wyższa. Najbardziej opłacalne jest opłacenie składki jednorazowo, ale to konieczność wydania od razu większej sumy pieniędzy.

Metody obliczania wieku

Ubezpieczenia na życie – czynniki wpływające na jej cenęFirmy obliczają to bardzo różnie. Dla jednych liczyć się będzie jedynie rocznik, dla innych dokładna data urodzenia osoby, która wykupiła ubezpieczenie na życie.

Dodaj komentarz