Ubezpieczenia na życieUbezpieczenia na życie, to jeden z najbardziej podstawowych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku. Bez cienia przesady można powiedzieć, że o takim ubezpieczeniu powinien poważnie pomyśleć w zasadzie każdy. Jest ono w pierwszej kolejności zabezpieczeniem finansowym dla naszej rodziny. Ubezpieczenie jest oczywiście dostępne w wielu zróżnicowanych wariantach ubezpieczeniowych. W pierwszej kolejności są to ubezpieczenia bezterminowe.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wtedy przez cały czas, ubezpieczony jest oczywiście zobowiązany do regularnego opłacania składek ubezpieczeniowych swojego ubezpieczenia, w przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa oczywiście wygasa. Można wykupić także ubezpieczenie na życie z dokładnie obliczonym okresem ochrony ubezpieczeniowej, nawet na kilka miesięcy jeśli zachodzić będzie taka potrzeba. Przy kupnie bezterminowego ubezpieczenia na życie na ogół najlepsze warunki utrzymają osoby młode, które postanowią się wcześniej ubezpieczyć. Jest to zasada stosowana w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Różnie definiowany może być wiek, do którego obowiązują nie tylko zniżki, ale i dodatkowe świadczenia ze strony ubezpieczyciela.

Taką granicą jest zwykle wiek 30 lat, ale także i od tej zasady zdarzać mogą się wyjątki. Ubezpieczenie na życie można jak najbardziej połączyć z ubezpieczeniem na dożycie. Ubezpieczony sam może decydować o tym w jaki sposób podzielone zostaną środki z jego składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie na dożycie także zapewnia w pewnym stopniu ochronę ubezpieczeniową ale jest to bardziej produkt inwestycyjny, ubezpieczyciel zobowiązuje się bowiem do wypłacenia ubezpieczonemu określonych środków finansowych, po dożyciu przez niego konkretnego wieku.

Często jest to dodatkowa forma zabezpieczenia emerytalnego na przyszłość dla osoby ubezpieczonej. Do ubezpieczenia na życie dołączone mogą być także innego rodzaju produkty ubezpieczeniowe oraz tym bardziej inwestycyjne. Korzystający z ubezpieczeń na życie mogą liczyć także na zniżki u swojego ubezpieczyciela na przykład przy wykupie ubezpieczenia chroniącego od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Autor: Andrzej Maciejewski

Polecamy: http://www.finmarket.pl/ubezpieczenia/zycie-i-zdrowie.html

Dodaj komentarz