W wyjątkowo trudnej sytuacji znajdują się osoby chore na choroby śmiertelne, które chcą wykupić polisę na życie.

Odpowiedź na pytanie, czy osoby z chorobami nowotworowymi mają szanse wykupić polisę na życie jest trudna i niejednoznaczna.

Propozycje towarzystw ubezpieczeniowych dla osób z chorobami nowotworowymi

W najnowszych propozycjach towarzystw ubezpieczeniowych znalazły się rozwiązania także dla osób z chorobami nowotworowymi. Tego typu polis nie mogą jednak zawrzeć osoby już chore. To propozycja tylko i wyłącznie dla osób, które w momencie podpisywania umowy są zdrowe oraz dla osób, które wcześniej nie były poddane leczeniu onkologicznemu. Jak wygląda sytuacja osób po tego typu leczeniu oraz sytuacja osób, które zachorowały na raka?

Rak a polisa na życie

Diagnoza „choroba nowotworowa” nie oznacza raka, ani też nie oznacza, że osoba chora szybko umrze. Spora liczba chorób nowotworowych kończy się wyleczeniem lub remisją choroby. Jednak dla towarzystw ubezpieczeniowych oznacza to i tak duże ryzyko. W przypadku osób, u których doszło do remisji choroby wykupienie polisy na życie może być możliwe. Procedura poprzedzająca pozytywne rozpatrzenie wniosku jest jednak dłuższa i poprzedzona dokładną analizą przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę następujące kryteria przy ocenie wniosku:

rodzaj nowotworu, który został rozpoznany;

wyniki aktualnych badań;

okres trwania remisji choroby;

rodzaj terapii

W przypadku podjęcia przez towarzystwo ubezpieczeniowe pozytywnej opinii osoba chora na raka musi liczyć się z koniecznością opłacania podwyższonych składek. Wysokie składki mają być dla towarzystwa rodzajem rekompensaty za ponoszone przez nie ryzyko związane z ubezpieczaniem osób chorych na potencjalnie śmiertelną chorobę.

Jak wygląda sytuacja osób, u których chorobę zdiagnozowano po wykupieniu polisy

Ubezpieczenia na życie w przypadku choroby nowotworowejW umowie towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zamieszczają klauzulę, która stanowi, że świadczenie zostanie wypłacone tylko pod warunkiem, że diagnoza została postawiona po upływie określonego czasu. Przyjęto, że okres ten wynosi pięć lat.

Dodaj komentarz