Ubezpieczenie posagoweUbezpieczenia z grupy ubezpieczeń posagowych zakwalifikować możemy do grupy ubezpieczeń osobistych. Ochrona ubezpieczeniowa w tym przypadku dotyczy na ogół dzieci, które obejmowane mogą być ochroną ubezpieczeniową w różnym wieku. Najkorzystniejszym dla rodziców, bo to oni najczęściej wykupują polisy posagowe dla swoich pociech jest wykupienie ochrony ubezpieczeniowej odpowiednio wcześnie, to jest często niedługo po narodzinach swoich dzieci.

Wtedy też obejmowane są one przez zdecydowanie dłuższy czas ochrona ubezpieczeniową, ale nic bynajmniej nie stoi na przeszkodzie aby z ubezpieczenia skorzystać mogły także starsze dzieci. Ochrona ubezpieczeniowa z założenia trwa do osiągnięcia przez dziecko określonego wieku, na przykład osiemnastu lat albo też do momentu zakończenia przez nie edukacji. W tym drugim przypadku także pojawić mogą się pewne ograniczenia wiekowe przewidziane dla osoby objętej ochroną ubezpieczeniową. Do ubezpieczenia mogą przystąpić nie tylko rodzice, ale także dziadkowie. W ten sposób składka oraz zarazem suma ubezpieczenia mogą być wyższe, co daje lepszy poziom ochrony oraz stanowi jednocześnie ciekawą formę inwestowania kapitału.

Po zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej dzieci mogą jak najbardziej wypłacić zebrane na koncie środki, co zapewni im lepszy start w dorosłość. Ważne jest także to, przed czym chroni ubezpieczenie. Na ogół jest to zabezpieczenie finansowe dla dzieci. W razie śmierci rodziców lub też wypadku, który uniemożliwia im pracę, dzieci mogą liczyć na uzyskanie pomocy finansowej od ubezpieczyciela, której wysokość jest uzależniona od sumy aktualnie zgromadzonego kapitału. Jego wysokość może się oczywiście zmieniać, bowiem aż do momentu zakończenia przewidzianej ochrony ubezpieczeniowej raty ubezpieczenia nadal są opłacane, oczywiście w tym przypadku przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które przejmuje na siebie ten obowiązek, jeśli zaistnieją ku temu takie właśnie przesłanki.

Gromadzony kapitał jest także chroniony przez inflacją oraz ewentualną denominacją, tak więc ryzyko ubezpieczonego jest o wiele niższe.

Dodaj komentarz