Ubezpieczając swój samochód, należy pamiętać że istnieją rozmaite alternatywy, odnoszące się do dostępnych na rynku polis. Są one zarówno obowiązkowe wobec wszystkich właścicieli pojazdów, jak również dodatkowe, optymalizowane do konkretnych potrzeb i wymagań kierowcy. Warto wobec tego poznać rodzaje ubezpieczeń samochodowych obecnych aktualnie na rynku krajowym.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Fundamentalną polisą, do wykupu której zobligowany jest każdy właściciel pojazdu jest OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia ono możliwość pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez kierowcę i jego pojazd, bez konieczności ponoszenia cywilnej odpowiedzialności. Wszelkie roszczenia i rekompensaty finansowe weryfikowane są przez ubezpieczyciela samochodu.

Dodatkowe ubezpieczenie AC

Kolejnym, popularnym rodzajem ubezpieczenia jest AC, czyli assistance. W ramach tej polisy właściciel samochodu otrzymuje gwarancję rekompensaty w przypadku szkód w pojeździe, które wyrządzone zostały w wyniku zdarzeń losowych – anomalii pogodowych, klęsk żywiołowych oraz innych, nieprzewidywalnych sytuacji. Ponadto assistance obejmuje także ubezpieczenie od kradzieży.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Ciekawą propozycją wobec kierowców, wybierających się poza granice kraju jest OC Zielona Karta. Podobny dokument wymagany jest w wielu krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej. Wykaz państw zrzeszonych w zielonej karcie dostępny jest w internecie. Zielona Karta, nazywana poprawnie Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodu zapewnia opiekę ubezpieczeniową w wybranych krajach.

Czytaj więcej: https://www.gothaer.pl/pl-dla-ciebie-produkt/58319/66535/ubezpieczenie-oc-zielona-karta/

Reasumując, można uznać, że opcji związanych z ubezpieczeniem samochodu jest wiele, co sprawia, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie opcji. Z pewnością znajdzie się polisa, która pokryje indywidualne zapotrzebowanie oraz stanie się odpowiedzią na konkretne potrzeby i wymagania danego kierowcy. Warto wobec tego poznać szczegółową ofertę firm ubezpieczeniowych.

Dodaj komentarz