Ubezpieczenie AC: zakres ochronyKażdy z nas zmuszony jest do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które chroni nas przed koniecznością wypłaty odszkodowania w związku ze spowodowanymi przez nas szkodami w ruchu drogowy, jak każdy kierowca powinien jednak wiedzieć, ubezpieczenie OC nie chroni nas w żaden sposób przed szkodami, jakie powstały na naszym mieniu. Tak więc jeśli spowodujemy wypadek i naszym pojazdem wyrządzimy szkody w innym pojeździe, nasze szkody zostaną tylko naszym problemem.

 

Żeby móc liczyć na naprawę swojego samochodu w sposób bezproblemowy i co najważniejsze, bezkosztowy, konieczne jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia. Takim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie AC, w ramach którego ubezpieczamy nasz pojazd przed skutkami zdarzeń spowodowanych przez nas samych, osoby trzecie lub siły wyższe. Najogólniej rzecz biorąc, jeśli w samochodzie powstała jakaś szkoda, której nie pokryje czyjeś ubezpieczenie OC, szkodę pokryje nam ubezpieczenie AC naszego pojazdu.

Ubezpieczenie AC

Sęk w tym, że ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia AC nie jest idealna. Trzeba mieć na uwadze fakt, że każda umowa ubezpieczeniowa to właśnie umowa. Innymi słowy, kierujący pojazdem umawia się z ubezpieczycielem, że jeśli stanie się coś opisanego w umowie, ubezpieczyciel wykona akcje zapisane w umowie i odpowiednie do tego zdarzenia.

Ochrona ubezpieczeniowa

W praktyce takie postawienie sprawy oznacza, że jesteśmy chronieni przed niektórymi zdarzeniami, a przed innymi ochrona nie obowiązuje. Zawsze mamy pewność otrzymania odszkodowania, jeśli dojdzie do kolizji w ruchu drogowym lub na przykład ktoś porysuje nam samochód na parkingu. Wiele ubezpieczeń obejmuje także akty wandalizmu, gradobicia, pożary czy powodzie. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze jest to kwestia umowna i na przykład jeden ubezpieczyciel może nam ubezpieczać samochód od kradzieży, drugi będzie wymagał do tego dodatkowej składki, trzeci zażąda jeszcze zainstalowania odpowiednich urządzeń w samochodzie, a czwarty w ogóle odmówi ubezpieczenia w tym zakresie przy wykupieniu polisy AC.

 

Dodaj komentarz