Ubezpieczenie dla narciarzy – co trzeba wiedzieć?Konieczność wykupowania ubezpieczenia dla narciarzy jest coraz częściej podkreślana. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które sprzedają tego typu ubezpieczenia mają bardzo różne oferty. Dlatego warto poznać, jakie są niezbędne elementy ubezpieczenia narciarskiego. Ułatwi to nam wybranie polisy idealnie dopasowanej do naszych potrzeb.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności może wchodzić w zakres polisy dla narciarzy. Jest przydatne wtedy, kiedy na stoku wjedziemy w drugiego narciarza uszkadzając przy tym jego sprzęt lub powodując u niego obrażenia ciała. Osoba poszkodowana ma prawo zażądać finansowego zadośćuczynienia. Polisa OC chroni nas przed takimi roszczeniami, roszczenia osoby poszkodowanej pokryte zostaną z naszego ubezpieczenia OC.

 NNW

To ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Posiadając polisę NNW możemy spodziewać się odszkodowania w sytuacji:

kiedy odniesiemy całkowity lub częściowy uszczerbek na zdrowiu;

będziemy współuczestnikami wypadku;

śmierci osoby ubezpieczonej – świadczenie otrzymają jej bliscy wskazani jako osoby uposażone.

 Ubezpieczenie nart

Nawet w czasie pobytu w renomowanym ośrodku narciarskim z przechowalni w hotelu lub w pensjonacie nasze narty mogą zostać skradzione. Warto więc przed wyjazdem ubezpieczyć swój sprzęt narciarski. Po stracie sprzętu, który był przechowywany w przechowalni ubezpieczyciel pokryje poniesione przez nas straty. Są firmy ubezpieczeniowe, które poszkodowanym przez kradzież klientom zapewniają sprzęt zastępczy. Posiadaczom takiej polisy nawet kradzież sprzętu nie będzie w stanie zepsuć urlopu. Nieprzyjemne zdarzenia, choroba, kradzież, kontuzja, mogą przytrafić nam się wszędzie, także w czasie urlopu. Wiele z tych sytuacji pociąga za sobą nieprzyjemne konsekwencje, w tym także finansowe. Warto się przed nimi zabezpieczyć wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Im więcej elementów do niej włączymy, tym szerszą ochronę otrzymamy od firmy ubezpieczeniowej. A to znaczy, że będziemy mogli w pełni bezpiecznie wypocząć.

Dodaj komentarz