Ubezpieczenie domu i zakres, jaki może obejmować

Wśród ubezpieczeń majątkowych wskazać można między innymi ubezpieczenie domu. Na chwilę obecną coraz więcej osób decyduje się na taką formę zabezpieczenia posiadanego majątku. Jest to między innymi wynik coraz częstszych wichur i powodzi, czyli tych zjawisk atmosferycznych, które poważnie zagrażają bezpieczeństwu budynków.

Zanim na zawieranej z ubezpieczycielem umowie pojawi się nasz podpis, powinniśmy ją bardzo dokładnie przeczytać. Jeśli tylko mamy jakieś wątpliwości, należy zadawać pytania jeszcze przed podpisaniem umowy. Warto pamiętać, że od rozumienia wielu pojęć i ich interpretacji uzależnione jest potem to, jaką decyzję podejmie ubezpieczyciel w przypadku zaistniałej szkody. Tym razem skoncentrujemy się na zakresie ubezpieczenia.

Elementy domu mające charakter stały

Rozumienie elementów stałych może nieco różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej zalicza się do nich jednak ściany, fundamenty oraz wszystkie te elementy, które mają charakter konstrukcyjny. Spotkać można się również z podejściem, według którego elementami stałymi domu są również:
– okna;
– powłoki malarskie;
– armatura sanitarna.
Praktyką, którą poleca wielu specjalistów od ubezpieczeń jest sporządzanie aneksu do umowy, w którym ubezpieczyciel precyzyjnie wymieni to, co uważa za elementy stałe.

Elementy zewnętrzne

W tym wypadku mamy do czynienia z tymi elementami budynku, które zlokalizowane są na zewnątrz. Kryterium, którą muszą one spełniać jest istnienie stałego związku z budynkiem. W myśl tej interpretacji do elementów zewnętrznych zalicza się:
– kominy;
– rynny;
– balkony;
– tarasy.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe rozszerzają takie klasyczne rozumienie elementów zewnętrznych, zaliczając do nich również anteny telewizyjne, a także elementy oświetlenia.

Zarówno rozumienie elementów stałych, jak i zewnętrznych ma istotny wpływ na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Warto zadbać o to, aby w umowie znalazły się precyzyjne zapisy mówiące o tym, czym są elementy stałe, a czym elementy zewnętrzne.

Dowiedz się więcej na: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-mieszkania

Dodaj komentarz