Ubezpieczenie domu. Na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie domu jest rozwiązaniem korzystnym i pozwala nam na uzyskanie odszkodowania, kiedy dojdzie do katastrofy, wywołanej czynnikami niezależnymi od nas. Zanim jednak podpiszemy stosowną umowę, warto wiedzieć na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia domu

Koszt i zakres

Ubezpieczenie domu wymaga zapłaty składki. Dla większości chętnych parametr ten jest najważniejszy i często decyduje o tym którą ofertę wybiorą. To klasyczny błąd, gdyż zmienna ta powinna być rozpatrywana tylko w kontekście zakresu ubezpieczenia. Oznacza to, że powinniśmy wybierać te ubezpieczenia które są najtańsze w stosunku do zakresu ochrony jaką oferują. Od tego co zostanie zawarte w umowie, zależy zakres naszej ochrony. Kiedy wybierzemy umowę podstawową, najtańszą to nie możemy liczyć na ochronę na przykład w przypadku powodzi, kradzieży czy przepięcia prądu. Tutaj wyboru musimy dokonać samodzielnie. Jeżeli w najbliższej okolicy nie rośnie żadne drzewo, to wybór rozszerzenia ubezpieczenia o odszkodowanie na wypadek upadku drzewa jest pozbawiony sensu. Jeśli w najbliższej okolicy płynie rzeka, która czasami wylewa w miesiącach wiosennych, to zakreślenie odpowiedniego trybu ochrony jest jak najbardziej wskazane.

Sprawdź też: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/moje-zycie/cztery-katy/jaki-zakres-obejmuje-ubezpieczenie-mieszkania

Ubezpieczenie domu. Na co zwrócić uwagę?

Suma ubezpieczenia i kiedy jej nie otrzymamy

Bardzo istotna jeśli chodzi ubezpieczenie domu jest suma odszkodowania. Wszelkie informacje w tym zakresie powinny być nam znane przy podpisywaniu umowy. Wysokość odszkodowania jest obliczana w różny sposób w zależności od tego co zostało zniszczone lub skradzione. W razie zniszczenia czy kradzieży ruchomości stosuje się wartość odtworzeniową, która odpowiada kosztom poniesionym w celu przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody. Istnieją jednak sytuacje kiedy nie uzyskamy odszkodowania mimo ważnej polisy ubezpieczeniowej. Pieniądze nie zostaną nam wypłacone, jeżeli do zniszczenia lub kradzieży doszło w wyniku naszego zaniedbania. Wszelkie uszkodzenia, które uczyniliśmy specjalnie, także nie podlegają odszkodowaniu. Czasami wyłączeniu podlegają specyficzne produkty jak choćby dzieła sztuki czy rękopisy.

Dodaj komentarz