Ubezpieczenie kosztów leczeniaDecydując się na zagraniczne wakacje, zawsze warto zrobić wszystko, aby zapewnić sobie należytą ochronę. Rozwiązaniem okazuje się być stosowne ubezpieczenie turystyczne. Jedną z ważniejszych opcji jest bez wątpienia ubezpieczenie kosztów leczenia. Pojawia się jednak pytanie jaki stopień ochrony zapewnia i kiedy warto z niego skorzystać.

Terminem tym określa się ogół wydatków przeznaczonych na świadczenia o charakterze medycznym, które zapewnia ubezpieczenie turystyczne. Koszty leczenia zawsze określają zakres pomocy medycznej, z której osoba ubezpieczona może skorzystać w szpitalu, klinice, przychodni, a za którą zapłaci towarzystwo ubezpieczeniowe. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawsze wymienione są konkretne sumy, do wysokości których odpowiedzialność za leczenie ponosi wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe.

 Zakres kosztów leczenia

Wymienienie konkretnych usług medycznych, za które zapłaci ubezpieczyciel jest niemożliwe. Wszystko dlatego, że każde towarzystwo określa je nieco inaczej. Dokładne informacje na ten temat znaleźć można we wspomnianych już Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Niemniej jednak usługi medyczne, których koszty pokrywane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe podzielić można na następujące kategorie:

badania lekarskie;

wizyty lekarskie – tutaj zalicza się zarówno te domowe, jak i te, które odbywają się w przychodniach;

pobyty w szpitalu;

zabiegi;

operacje;

transport medyczny;

akcje ratownicze;

zakup leków;

zakup środków opatrunkowych.

Co to są koszty leczenia?

Czytając OWU, trzeba zawsze zwrócić uwagę na sytuacje, w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa zostaje wyłączona oznaczają one bowiem, że w ich przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryte poniesionych przez osobę ubezpieczoną kosztów.Ubezpieczenie turystyczne jest dzisiaj standardem. Każda odpowiedzialna osoba wyjeżdżająca poza granice Polsce powinna zadbać o wykupienie polisy turystycznej. Ubezpieczenie kosztów leczenia to jej bez wątpienia najważniejszy element, który wpływa na poczucie bezpieczeństwa na wyjeździe.

Dodaj komentarz