Ubezpieczenie na dożycie – co to jest?  Praca zawodowa powinna zapewnić nam spokojną i bezpieczną starość. Niestety, często to kwestii marzeń i pragnień. Najczęściej bowiem zdarza się, ze wysokość wypracowanej emerytury czy renty, jest znacznie niższa niż wysokość zarobków z pracy na etacie. Dlatego też chcąc się zabezpieczyć, warto wykupić tak zwane ubezpieczenie na dożycie. Warto pomyśleć o nim, będąc jeszcze w wieku produkcyjnym. Dłuższy okres opłacania takiego ubezpieczenia zagwarantuje nam albo dłuższy okres wypłacania świadczenia albo wpłynie na jego wysokość. Ubezpieczenie na dożycie to forma zapewnienia sobie godnych warunków życia w czasie, kiedy nasze dochody będą niższe.  Forma ubezpieczenia znajduje się w ofercie wielu firm ubezpieczeniowych. Obecne realia na rynku pracy i niezbyt sprawnie działający system ubezpieczeń społecznych sprawiają, ze coraz większą popularnością cieszą się te ubezpieczenia osobowe. Wykupienie tego rodzaju polisy nie jest trudne. Wszelkie formalności można załatwić podczas jednej wizyty. Określając zakres działania polisy warto zastanowić się nad tym, jak wysokie świadczenie (wypłacane przez firmę ubezpieczeniową) byłoby dla nas odpowiednim wspomożeniem. Ubezpieczenie na dożycie to forma świadczenia, wypłacana przez ubezpieczyciela, osobie uposażonej od momentu jej przejścia na emeryturę. W założeniach ma stanowić dodatkowe źródło dochodów, umożliwiające godne życie w wieku emerytalnym, kiedy to możliwość dorobienia są okrojone albo żadne. W zależności od wybranego wariantu polisy, świadczenie na dożycie może być wypłacane miesięcznie lub kwartalnie. Jego wysokość jest uzależniona od tego, jak długo było ono opłacane. Decyduje o tym także wysokość opłacanej z tego tytułu składki. Im wyższa i im płacona dłużej, tym świadczenie będzie wyższe i wypłacane przez dłuższy czasu. Często na ubezpieczenie takie decydują się osoby, które nie mają stałej pracy. Kiedy ich zarobki zmieniają się w ciągu roku, lub kiedy zdarza im się nie pracować. Opłacanie takiej polisy, przy niepewnej wysokości renty, będzie świadczeniem gwarantowanym i pewnym. Praca zawodowa powinna zapewnić nam spokojną i bezpieczną starość. Niestety, często to kwestii marzeń i pragnień. Najczęściej bowiem zdarza się, ze wysokość wypracowanej emerytury czy renty, jest znacznie niższa niż wysokość zarobków z pracy na etacie. Dlatego też chcąc się zabezpieczyć, warto wykupić tak zwane ubezpieczenie na dożycie. Warto pomyśleć o nim, będąc jeszcze w wieku produkcyjnym. Dłuższy okres opłacania takiego ubezpieczenia zagwarantuje nam albo dłuższy okres wypłacania świadczenia albo wpłynie na jego wysokość. Ubezpieczenie na dożycie to forma zapewnienia sobie godnych warunków życia w czasie, kiedy nasze dochody będą niższe.

Realia na rynku pracy

Forma ubezpieczenia znajduje się w ofercie wielu firm ubezpieczeniowych. Obecne realia na rynku pracy i niezbyt sprawnie działający system ubezpieczeń społecznych sprawiają, ze coraz większą popularnością cieszą się te ubezpieczenia osobowe. Wykupienie tego rodzaju polisy nie jest trudne. Wszelkie formalności można załatwić podczas jednej wizyty. Określając zakres działania polisy warto zastanowić się nad tym, jak wysokie świadczenie (wypłacane przez firmę ubezpieczeniową) byłoby dla nas odpowiednim wspomożeniem. Ubezpieczenie na dożycie to forma świadczenia, wypłacana przez ubezpieczyciela, osobie uposażonej od momentu jej przejścia na emeryturę. W założeniach ma stanowić dodatkowe źródło dochodów, umożliwiające godne życie w wieku emerytalnym, kiedy to możliwość dorobienia są okrojone albo żadne.

Wariant polisy

W zależności od wybranego wariantu polisy, świadczenie na dożycie może być wypłacane miesięcznie lub kwartalnie. Jego wysokość jest uzależniona od tego, jak długo było ono opłacane. Decyduje o tym także wysokość opłacanej z tego tytułu składki. Im wyższa i im płacona dłużej, tym świadczenie będzie wyższe i wypłacane przez dłuższy czasu. Często na ubezpieczenie takie decydują się osoby, które nie mają stałej pracy. Kiedy ich zarobki zmieniają się w ciągu roku, lub kiedy zdarza im się nie pracować. Opłacanie takiej polisy, przy niepewnej wysokości renty, będzie świadczeniem gwarantowanym i pewnym. 

Dodaj komentarz