Towarzystwa ubezpieczeniowe przed sprzedażą ubezpieczenia na życie starannie sprawdzają osobę zainteresowaną wykupieniem polisy na życie. Osoby te muszą wypełnić bardzo szczegółową ankietę, który posłuży pracownikom zakładu ubezpieczeń do oceny ryzyka. Ocena na wpływa na wysokość składki, ale przede wszystkim na decyzję ubezpieczyciela: może on w ogóle nie zdecydować się na sprzedanie polisy.

Nie wszystkim osobom ubezpieczenia na życie są sprzedawane. Czy tak jest w przypadku osób, u których stwierdzona została choroba psychiczna? Jakie są szanse tych osób na wykupienie polisy na życie?

Depresja lub stany lękowe

To najczęściej rozpoznawalne przez lekarzy choroby psychiczne. W bardzo wielu przypadkach zaburzają one sposób funkcjonowania tych osób, większość z nich ma problemy z podejmowaniem właściwych decyzji. Nierzadko osoby te próbują się także targnąć na własne życie. Tego typu sytuacje oznaczają, że ubezpieczenie osób z rozpoznaną depresją czy stanami lękowymi, wiąże się dla zakładu ubezpieczeń z bardzo dużym ryzykiem. Ale nie można z góry powiedzieć, że zakład ubezpieczeń na sto procent nie zgodzi się na sprzedanie im ubezpieczenia na życie. Decyzja jest zawsze podejmowana w sposób bardzo indywidualny, uwzględnia się w niej zawsze aktualną sytuację osoby chorej.

Kiedy można spodziewać się pozytywnej decyzji?

Na pozytywną decyzję zakładu ubezpieczeń może wpłynąć wiele czynników. Najważniejsze z nich to:

  • pozostawanie pod opieką lekarza i regularne leczenie się;
  • brak oznak świadczących, że stan zdrowia ulega pogorszeniu.

Do wniosku, który będziemy składać w zakładzie ubezpieczeń, warto dołączyć zaświadczenie lekarskie. Lekarz powinien w nim potwierdzić, że kontynuujemy leczenie, stan naszego zdrowia nie pogarsza się już od dawna, a proces leczenia przebiega prawidłowo.

W jakich przypadkach decyzja może być odmowna?

Ubezpieczenie na życie a choroba psychicznaOsoby, które od niedawna podjęły leczenie muszą spodziewać się, że zakład ubezpieczeń nie zdecyduje się na sprzedaż polisy. Zdecydowanie najmniejsze szanse na pozytywną odpowiedź mają osoby, w przypadku, których od rozpoczęcia leczenia minęło bardzo mało czasu.

Dodaj komentarz