Podejmując decyzję o wykupieniu polisy na życie musimy być przygotowani na wypełnienie bardzo szczegółowej ankiety dotyczącej stanu naszego zdrowia. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe prowadzi w tym zakresie identyczną politykę, nie unikniemy więc wypełnienia tego typu ankiety. Ankieta na temat stanu zdrowia posłuży ubezpieczycielowi do oceny ryzyka. Na podstawie ankiety towarzystw ubezpieczeniowe podejmie decyzję, czy ryzyko jest na tyle małe,że warto podpisać polisę oraz ustali wysokość składki.

Czy szanse na wykupienie polisy na życie mają osoby chory psychicznie, czy ich wnioski są automatycznie odrzucane?

Próby samobójcze, depresja i stany lękowe

Wśród chorób psychicznych obecnie najczęściej diagnozowane są stany lękowe i depresje. Tego typu choroby dotykają osoby w różnym wieku i osoby różnej płci. Depresje i stany lekowe wpływają w sposób znaczący na funkcjonowanie tych osób. Bardzo często osoby ze zdiagnozowaną depresją czy stanami lękowymi podejmują próby samobójcze. Stąd możliwości wykupienia polisy na życie mogą być bardzo nikłe, ale nie wykluczone całkowicie.

Co podnosi szanse na zakup polisy

Nie w każdym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi ubezpieczenia osoby cierpiącej na choroby psychiczne. Szanse na zakup polisy wzrastają w następujących sytuacjach:

osoba chora pozostaje pod stałą opieką lekarza psychiatry

trwające od dłuższego czasu leczenie

brak przerw w leczeniu

pozytywne wyniki leczenia

Składając wniosek o wykupienie polisy na życie zawsze warto do niego dołączyć opinię lekarza. W opinii lekarz powinien umieścić informacje o aktualnym stanie zdrowia, dokonać oceny ryzyka próby samobójczej oraz stwierdzić, czy stan psychiczny pacjenta jest stabilny.

Co zmniejsza szanse na zakup polisy

Ubezpieczenie na życie a stan zdrowia psychicznegoW przypadku osób, u których terapia trwa stosunkowo krótko raczej zapadają decyzje odmowne. Także osoby po próbach samobójczych mają niewielkie szanse na otrzymanie pozytywnej odpowiedzi ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Szanse zawsze jednak istnieją, gdyż ubezpieczyciele traktują każdy przypadek indywidualnie.

Dodaj komentarz