Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które decyduje się na sprzedanie klientowi polisy na życie, najpierw dokładnie sprawdza jego stan zdrowia.

Osoby, które zamierzają wykupić ubezpieczenie na życie, muszą wypełnić bardzo szczegółową ankietę medyczną, która pozwala firmie ubezpieczeniowej ocenić ryzyko i podjąć decyzję nie tylko o sprzedaży ubezpieczenia, ale również wysokości opłacanych składek.

Nie warto zatajać prawdy

Decydując się na ubezpieczenie na życie, nie warto zatajać prawdy, wypełniając ankietę medyczną. Wprawdzie takie zachowanie pozwoli nam na wykupienie polisy i nie będzie związane z wyższą składką, ale towarzystwo nie wypłaci nam świadczenia w momencie powstania szkody. Trzeba bowiem pamiętać, że zatajenie pewnych informacji prędzej czy później wyjdzie na jaw. Ubezpieczyciel ma wtedy nawet prawo zerwać z nami umowę.

Budowa ankiety

Kwestionariusz, który wypełniają osoby chcące wykupić polisę na życie, składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje informacje ogólne, które dotyczą sytuacji finansowej, rodzaju wykonywanej pracy, hobby, uprawianego sportu. Dopiero druga część poświęcona jest stanowi zdrowia.

Kwestie medyczne

W ankiecie zawarte są informacje dotyczące tego, jakie choroby ma za sobą osoba chcąca się ubezpieczyć. Pytania dotyczą również pobytów w szpitalu. Wśród podawanych informacji znajdują się między innymi te dotyczące:

wzrostu;

wagi;

stosowanych używek – papierosy, alkohol, narkotyki;

zażywanych leków.

Ubezpieczenie na życie – ankieta medycznaPodaje się informacje dotyczące nie tylko aktualnego, ale także przeszłego stanu zdrowia. Pytania mogą dotyczyć ogólnej kondycji oraz poszczególnych narządów. Z pewnością znajdą się w te uwzględniające kondycję serca i naczyń krwionośnych. Trzeba bowiem pamiętać, że zawał serca oraz wylew krwi do mózgu do to jedne z najczęściej spotykanych przypadłości, które w wielu wypadkach doprowadzają do śmierci. Nie wszystkie choroby wykluczają możliwość wykupienia polisy. Wiele z nich sprawia jednak, że składka, którą musimy opłacić, jest dużo wyższa. Rekompensuje ona ryzyko ponoszone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dodaj komentarz