Wykupowanie polis na życie staje się coraz bardziej popularne. Coraz więcej osób robi to przede wszystkim po to, aby zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich. Pewny dylemat mają jednak osoby, które uprawiają sporty ekstremalne; nie są one pewno, czy im także zakład ubezpieczeń zdecyduje się sprzedać ubezpieczenia na życie.

 

W grupie osób, które są zainteresowane wykupieniem ubezpieczenia na życie są także osoby uprawiające sporty ekstremalne. W ich przypadku towarzystwa ubezpieczeniowe nie odmawiają sprzedaży polisy, ale stosują zwyżkę składki. Jest to spowodowane zwiększonym ryzykiem ubezpieczenia; każdy zakład ubezpieczeń chciałby, aby to ryzyko z jego strony było, jak najmniejsze.

Jakie sporty są uważane za ekstremalne?

Duża liczba zakładów ubezpieczeniowych, które od pewnego czasu działają na rynku ubezpieczeń sprawiła, że pomiędzy poszczególnymi z nich panują pewne rozbieżności. W zdecydowanej większości zakładów ubezpieczeń pewne sporty zostały jednak zgodnie uznane za ekstremalne. Są to:

  • jazda na rowerze górskim poza wyznaczonymi szlakami;
  • speleologia;
  • nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem;
  • skoki ze spadochronem;
  • wysokogórska wspinaczka.

Każdy amator sportów ekstremalnych, który wykupił lub planuje wykupić polisę na życie, powinien przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To w tym dokumencie istnieje możliwość zapoznania się z pełną listą sportów uznanych przez dany zakład ubezpieczeń za ekstremalne.

Jakie praktyki stosują zakłady ubezpieczeń?

Ubezpieczenie na życie dla osób uprawiających sporty ekstremalneNie da się wykluczyć, że wybrany przez nas zakład ubezpieczeń odmówi nam sprzedaży polisy, kiedy poinformujemy, że uprawiamy sport ekstremalny. Nie jest to jednak praktyka powszechnie stosowana przez wszystkich ubezpieczycieli. Spora liczba nie odmawia sprzedaży polis, ale podnosi wysokość składki. Droższa składka ponoszona przez miłośnika sportów ekstremalnych ma być rekompensatą dla ubezpieczyciela za zwiększony w tym przypadku stopień ryzyka. Zwyżka składki może być znaczna, ale nie powinno nas to skłaniać do zatajenia informacji o uprawianym przez nas sporcie.

Dodaj komentarz