Polacy coraz chętniej wykupują ubezpieczenia na życie. Niezależnie od tego, ile mają lat chcą zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek swojej śmierci.

W chwili zgonu osoby ubezpieczonej wypłata świadczenia następuje bardzo sprawnie, a do tego, nie jest konieczne płacenie podatku dochodowego.

Czy konieczne jest postępowanie spadkowe?

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej nie ma konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Zakład ubezpieczeń przekazuje pieniądze, które zostały zgromadzone na polisie osobie, którą osoba zmarła wskazała, jako osobę uposażoną.

Jaki jest okres oczekiwania na świadczenie?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wypłata świadczenia przez zakład ubezpieczeń powinna nastąpić po trzydziestu dniach od chwili, kiedy osoba uprawiona zgłosi roszczenie. Taka jest teoria. W praktyce zdecydowana większość zakładów ubezpieczeń przekazuje osobom uprawnionym należne im świadczenia w znacznie krótszym terminie. Jest to możliwe tylko dzięki temu, że nie trzeba przeprowadzać postępowania spadkowego.

Jasno wskazana osoba, która otrzyma świadczenie

Ubezpieczając się na życie, mamy zagwarantowane, że pieniądze trafią tylko i wyłącznie do wskazanej przez nas osoby. W tym względzie nie zachodzą najmniejsze wątpliwości. Trzeba bardzo starannie podkreślić, że w przypadku postępowania spadkowego już tak nie jest; świadczenie zostałoby przekazane nawet tym osobom, którym nigdy z własnej woli nie zapisalibyśmy przykładowej złotówki. Pieniądze z polisy są wyłączną własnością osoby uposażonej, nie trzeba się nimi z kimkolwiek dzielić.

Kwestia podatku

Ubezpieczenie na życie – jak zabezpieczyć bliskich bez nadmiernych kosztów?Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia osoby, które otrzymały pieniądze z polisy na życie z obowiązku płacenia podatku do Urzędu Skarbowego. Dotyczy to także osób, które nie należą do pierwszej grupy spadkowej, czyli dalszych krewnych, czy nawet przyjaciół. W przypadku wskazania tych osób, jako uposażone one także nie muszą płacić podatku dochodowego od świadczenia pochodzącego z polisy na życie.

Dodaj komentarz